Hírek, információk

Tájékoztatás

2015.09.30.

Közvilágítási hibabejelentés

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy lakossági közvilágítási hibabejelentésre az alábbi telefonszámon van lehetőség:

  • +36-40/200-817 - Project Light Hungary Kft.

Polgármesteri Hivatal

» Tovább

Felhívás

2015.09.09.

Felhívás!

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy bejelentések érkeztek önkormányzatunkhoz, miszerint a szennyvízberuházással érintett utcákban – melyekben új aszfaltréteg került kialakításra – illetéktelen személyek, a beruházó képviselőjének adják ki magukat, így próbálva jogosulatlanul előleget kérni a gépjárműbejárók kiépítésére, szintbe hozatalára.

Felhívjuk a figyelmet, hogy sem az Önkormányzat, sem a beruházó részéről ilyen jellegű megkeresés nem történik. Amennyiben hasonló eset előfordul, kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy értesítsék a rendőrséget.

 

 

Polgármesteri Hivatal

» Tovább

Lakossági fórum

2015.08.18.

Felhívás

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzatunk lakossági észrevételekre is alapozva felül kívánja vizsgálni Medgyesegyháza város településrendezési tervét és helyi építési szabályzatát.

A pontos tervezési, módosítási feladatok meghatározásához elengedhetetlennek tartjuk városunk lakosságának és vállalkozóinak véleményének, igényeinek és javaslatainak figyelembe vételét.

2015. augusztus 24-én (hétfő) 17 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk a medgyesegyházi Művelődési Ház emeleti klubtermében. Kérjük, hogy részvételével, javaslataival Ön is segítse elő a képviselő-testület döntéshozatalának előkészítését.

A javaslatokat, észrevételeket, igényeket elsősorban írásban, postai vagy elektronikus levél formájában várjuk a fórum napján 12 óráig (5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., e-mail: nagy.bela@medgyesegyhaza.hu; balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu;). A véleményeket természetesen szóban is elő lehet terjeszteni az eseményen, amely a tervező részvételével fog zajlani.

 

Közreműködésüket, személyes jelenlétüket köszönjük!

 

Polgármesteri Hivatal

» Tovább

Pályázati felhívás

2015.07.14.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

 

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit kft.

 

ügyvezetői feladatainak ellátására.

 

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • legalább középfokú iskolai végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki rendelkezik műszaki szakirányú végzettséggel.

 

Pályázathoz csatolni kell:

  • szakmai önéletrajzot,
  • a kft. vezetésére és működésére vonatkozó elképzeléseket,
  • iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
  • erkölcsi bizonyítványt,
  • fizetési igényére vonatkozó nyilatkozatát

Az ügyvezetői feladatok ellátása határozatlan idejű munkaviszony keretében történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 15.

A pályázat elbírálására a benyújtást követő soros képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A munkakör betölthető legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázatokat dr. Nagy Béla György polgármester címére kérjük benyújtani (Megyesegyháza VárosiÖnkormányzat 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.)

A pályázat iránt érdeklődők a Kft. működésével, feladatellátásával kapcsolatosan tájékoztatást kérhetnek dr. Nagy Béla György polgármestertől a 68/440-000 telefonszámon.

 

 

» Tovább

Közlemény

2015.07.06.

Értesítés vasúti átjáró teljes lezárásáról

 

 

2015. július 13-án (hétfő) 7.00 órától – 2015. július 17-én (péntek) 17.00 óráig a MÁV felújítási munkát végez a 4429 jelű, Kevermes-Medgyesegyháza-Orosháza országos összekötőút Medgyesegyházán lévő vasúti átjáróban.

Emiatt ezen időtartamban az átjáró teljes egészében lezárásra kerül.

 

A forgalom lebonyolítása és az átjárás az ún. „kissorompónál” (Zsilinszky utcánál) létesített ideiglenes átjárón, jelzőőrös irányítással váltakozó irányban kerül átvezetésre.

A hivatalos elkerülő út az ideiglenes forgalomszabályozás szerint az Árpád utca Kossuth tér és Zsilinszky utca közötti szakaszán lesz.

A MÁV tájékoztatása alapján a felújítási munkák megkövetelik a vasúti átjáró teljes pályás lezárását, illetve az előre való ütemezés, szervezés, engedélyek miatt kizárólag a megjelölt időpontban szükséges és lehetséges a felújítás.

Kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és türelmét, a közlekedés során fokozott figyelmét a közúti gépjármű és gyalogos forgalomban az útzár idejére.

 

Polgármesteri Hivatal

» Tovább

Archívum

2015.06.24.

2015.06.19.

2015.06.13.

2015.06.08.

2015.06.04.

2015.06.03.

2015.05.28.

2015.05.22.

2015.05.11.

2015.05.11.

2015.04.29.

» További hírek

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata