Hírek, információk

Meghívó

2014.12.11.

 MEGHÍVÓ

 
Tisztelettel meghívom Medgyesegyháza polgárait 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. december 16-án (kedd) 15.00 órakor

a Művelődési Ház földszinti nagytermében tartandó ülésére,


valamint

2014. december 16-án (kedd) 17.00 órától

a Művelődési Ház földszinti nagytermében tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSRA


A közmeghallgatás témája:

Az ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatás területén várható változások.


Előadók

Daróczi László ügyvezető, Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

Nadabán János ügyvezető, Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.

 

Dr. Nagy Béla György        

polgármester                 

» Tovább

Pályázat

2014.12.01.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

Medgyesegyházi Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft.

ügyvezetői feladatainak ellátására.

 

Pályázati feltételek:

- felsőfokú iskolai végzettség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.

 

Előnyben részesül az a pályázó, aki rendelkezik:

- közgazdaságtudományi végzettséggel,
- pénzügyi képzettséggel és gyakorlattal,
- gazdasági társaságnál szerzett vezetői gyakorlattal,
- önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlattal.

Pályázathoz csatolni kell:

- szakmai önéletrajzot,
- a kft. vezetésére, és működésére vonatkozó elképzeléseket,
- az iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát,
- erkölcsi bizonyítványt.

 

Az ügyvezetői feladatok ellátása határozatlan idejű munkaviszony keretében történik.
Munkabér, illetve egyéb juttatás megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 15.

A pályázat elbírálására legkésőbb a képviselő-testület 2015. januári ülésén kerül sor.

A munkakör betölthető 2015. február 1. napjától.

A pályázatokat Dr. Nagy Béla György polgármester címére kérjük benyújtani (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.)

A pályázat iránt érdeklődők a Kft. alapításával, működésével, feladatellátásával kapcsolatosan tájékoztatást kérhetnek Dr. Nagy Béla György polgármestertől.

 

Közös Hivatal

» Tovább

Tájékoztatás

2014.12.01.

Tisztelt medgyesegyházi lakosok!

 

Az utóbbi hetekben számos lakossági bejelentés érkezet a Közös önkormányzati hivatalhoz, amelyben arról tájékoztattak bennünket hogy a Fáy és Batthyány utca torkolatában fekvő, valamikor lóverseny pályaként fenntartott önkormányzati területre több helyi lakos növényi hulladékot ( falevelet, paprika szárat és egyéb más növényi részeket ) szállít ki és helyez el.

Mivel az évek során a területre kiszállított növényi maradványok elszállításáról az Önkormányzat intézkedett, és az folyamatban van, szeretnénk ha ez a lakossági tevékenység megszűnne.

Ennek érdekében felkérem a lakosságot hogy a ingatlanukon ill. a gazdálkodásuk során keletkezet növényi hulladékot ne szállítsák ki a fentiekben megnevezett területre.

Ez úton kívánom felhívom szíves figyelmüket hogy a Fáy és Batthyány utca torkolata kamerával megfigyelt terület, és a illegális hulladék elhelyezés nyomon követhető.

 

 

Közös Önkormányzati Hivatal

» Tovább

Felhívás

2014.12.01.

 

» Tovább

Tájékoztató

2014.11.27.

Tájékoztató a szociálisan rászorulók tüzelőanyag
( szén ) természetbeni juttatásának feltételeiről.

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 25-én megtartott ülésén rendeletben szabályozta a szociálisan rászorulók részére biztosítandó tűzifa természetbeni juttatásának feltételeit.

A rendelet megalkotása az 46/2014.(IX.25.) BM. rendeletben meghatározott szempontok alapján történt. 

Tüzelőanyag ( szén ) természetbeni juttatására jogosult aki a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékában vagy lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, feltéve hogy kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át ( 28.500,- Ft. ) egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át ( 42.750,- Ft. )

Kérelmező és a háztartásában élő személyek jövedelmének igazolására az aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékára és lakásfenntartási támogatásban részesülő 2014. évben benyújtott kérelméhez csatolt jövedelemigazolások kerülnek felhasználásra, kivéve ha a háztartásban a jövedelmi viszonyok megváltoztak. Aktív korúak esetében a háztartásban élők előző havi jövedelemigazolásai szükségesek.

Tűzifa természetbeni juttatásában az előírt feltételeken túl az részesülhet, aki az általa lakott lakás fűtését vegyes ( fa/szén) fűtéssel biztosítja.

Az igényeket az arra rendszeresített nyomtatványon

 

2014. november 26-tól 2014. december 13-ig


lehet benyújtani a Közös Önkormányzati Hivatal 4. számú irodájába. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igények elbírálása Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Oktatási Bizottsága hatáskörébe utalt. A bizottság a kérelmek feldolgozását követően, a benyújtási határidő után 2014. december 13-át követően dönt a támogatási igényekről. A tüzelőanyag lakcímre történő kiszállítását az Önkormányzat biztosítja.

 

Medgyesegyháza, 2014. november 26.

 


Közös Önkormányzati Hivatal
Medgyesegyháza

» Tovább

Vízszolgáltatás korlátozása

2014.11.27.

TISZTELT LAKOSSÁG!
VÍZSZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA

 

Az ivóvízminőség-javító beruházás kapcsán az egésztelepülést érintő vízkorlátozás válik szükségessé

 

2014. december 1-én (hétfő)

2014. december 2-án (kedd)

mindkét napon

8:00-10:00 óráig és

14:00-16:00 óráig.

 

A program keretében szükséges további vízkorlátozásról folyamatosan tájékoztatni fogjuk a tisztelt lakosságot. December hónapban várhatóan a vasúton túli településrészen lesz időszakos vízkorlátozás ugyanezen időtartamokban.

 

Bólem Kft.
kivitelező

» Tovább

Értesítés

2014.11.05.

Értesítés!

Tisztelt medgyesegyházi és bánkúti polgárok!

 

Értesítem Önöket, hogy rövidesen megkezdődik a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program” megvalósítása, amely a távvezeték építésével településünk közigazgatási területét is érinti.

A beruházás Európai Uniós segítséggel valósul meg, célja, hogy a megye lakossága egészséges, az EU előírásainak megfelelő ivóvízhez jusson.

A fentiek alapján értesítem a tisztelt földtulajdonosokat, földhasználókat, hogy a beruházás megvalósítása során előfordulhatnak a mezőgazdasági tevékenységet érintő zöld-, taposási, akadályozási- és egyéb károkozások.

Amennyiben bármilyen kárt észlelnek, tapasztalnak, azt haladéktalanul jelentsék be a Polgármesteri Hivatalban Molnár Zoltán Imrénél, aki telefonon is elérhető a +3668440000/113-as melléken vagy a +36302062904 számon.

A bejelentés alkalmával közölje a következőket: név, lakcím, elérhetőség, a károsodott terület vagy a kár jellege.

 

Medgyesegyháza, 2014.november 04.


Tisztelettel!

Dr. Nagy Béla György
polgármester

» Tovább

Archívum

2014.10.06.

2014.10.01.

2014.09.05.

2014.09.04.

2014.08.08.

2014.07.15.

2014.06.30.

2014.06.27.

2014.05.19.

2014.05.19.

2014.05.13.

2014.04.29.

2014.04.28.

» További hírek

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata