Hírek, információk

Felhívás

2017.01.10.

Felhívás a 2017. évi költségvetésre és munkaprogramra vonatkozóan

 

Tisztelettel tájékoztatom Medgyesegyháza polgárait, civil szervezeteit, vállalkozásait, hogy Medgyesegyháza Önkormányzatának 2017. évi Költségvetésének és a Képviselő testület 2017. évi Munkaprogramjának tervezése megkezdődött.

Kérem, hogy a 2017. évi Költségvetésre és Munkaprogramra vonatkozó javaslataikat szíveskedjenek írásban eljuttatni e-mail-ban a nagy.bela@medgyesegyhaza.hu címre vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Titkárságára.

 

Fáradozásukat, együttműködésüket köszönöm!

 

Medgyesegyháza 2017. január 10-n

 

Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György
 

 

» Tovább

álláspályázat

2017.01.09.

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Titkársági, testületi feladatkör

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

 

Ellátandó feladatok:

napi posta átvétele, érkeztetése, az érkező és kimenő iratok iktatása, valamint az előadók által postai feladásra előkészített levelek postázása, az ajánlott levelek tételes beírása a postakönyvbe, azok feladása néhány esetben kísérőlevél elkészítése, az átmeneti irattárba szánt iratok iktatóprogramból történő kivezetése, irattári tételszámok szerinti csoportosítása, rendszerezése, a nem selejtezendő iratok levéltárnak történő átadása, a selejtezendő iratok kezelése, hatósági statisztika elkészítése, a jegyzőkönyvek elkészítése és a Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltése, telefonközpont kezelése, beérkező telefonok mellékek szerinti továbbítása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

ügykezeléssel kapcsolatos feladatok, jegyzőkönyvvezetés, iktatás, postázás, irattározás, egyéb titkársági feladatok


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatásban szerzett szakképzettség, gyors és gépíró végzettség,
 • Önkormányzati igazgatás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű pontos, precíz munkavégzés
 • Jó szintű együttműködési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
 • nyilatkozat hogy a pályázati dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 23.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kormányos László jegyző nyújt, a +3668440000/112 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2017/MÜI , valamint a munkakör megnevezését: Titkársági, testületi feladatkör.

vagy

 • Személyesen: dr. Kormányos László jegyző, Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokkal kapcsolatban a jegyző dönt a polgármester egyetértésével, a döntéshozó fenntartja magának a visszavonás valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. Kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 27.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.medgyesegyhaza.hu - 2017. január 9.
 • Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. január 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.medgyesegyhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

» Tovább

Pályázati felhívás

2016.12.02.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 


Medgyesegyháza Város képviselő testülete 269/2016.(XI.29.) Kt. számú határozata alapján nyílt pályázatot hirdet
a HFR-035 forgalmi rendszámú, Suzuki Swift 1.3 VAN típusú Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft tulajdonában álló gépjármű értékesítésére.

 

 

A pályázat tárgya:

Medgyesegyháza Város képviselő-testülete értékesíteni kívánja a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft tulajdonában álló, HFR-035 forgalmi rendszámú, Suzuki Swift 1.3 VAN típusú gépjárművet.

 

A gépjármű adatai:

- évjárat: 2000. 04. 18.;
- hengerűrtartalom: 1298 cm3;
- hajtóanyag: benzin;
- teljesítmény: 50 kW;
- futott km: 39.527;
- műszaki vizsga érvényessége: 2017. 03. 12.

 

A gépjármű minimális vételára: 150 000 Ft


A gépjármű megtekinthető:

Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. Előre egyeztetett időpontban Szabó Istvánné KÉSZ Kft. ügyvezetővel a 30/382-1438 telefonszámon, vagy a szaboklara@medgyesegyhaza.hu e-mail címen .


Részvételi feltételek:

- Adásvételi szerződés megkötése az eredmény közlését követő 30 napon belül.
- A pályázat során a következő legjobb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.

 

A pályázat kötelező tartalma:

- a pályázó azonosításra alkalmas adatai: magánszemély esetében: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, jogi személy esetében: cég neve, székhelye, képviselő neve, adószám, cégjegyzékszám

- a pályázó által ajánlott vételár összege, forintban

 

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. december 12. (hétfő) 12:00 óra


A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban, személyesen, 1 példányban kell benyújtani a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalhoz (5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. sz.), vagy postai úton, szintén 1 példányban a fenti címre úgy, hogy az a pályázat benyújtásának határidejére megérkezzen.
A borítékon a fenti cím mellett, -a feladó feltüntetése nélkül – jól látható módon a „HFR-035 forgalmi rendszámú, Suzuki Swift 1.3 VAN vételi ajánlata” jeligét kérjük feltüntetni.
A határidőn túl beérkező, valamint a minimális vételárat el nem érő pályázat nem kerül elbírálásra.

 

A pályázat elbírálása:

 

A pályázatok elbírálásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága ülésén dönt a 2016. december 12. napján megtartásra kerülő soros ülésén. Az eredményről a döntést követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatják a pályázókat.
A pályázat nyertese az eredmény közéléstől számított 30 napon belül köteles szerződést kötni a Medgyesegyháza KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjével.

 

 

 

Medgyesegyháza, 2016. december 2.

» Tovább

Pályázati felhívás

2016.12.02.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 


Medgyesegyháza Város képviselő testülete 268/2016.(XI.29.) Kt. számú határozata alapján nyílt pályázatot hirdet
a GGD-915 forgalmi rendszámú, Suzuki MA Swift típusú Önkormányzati tulajdonú gépjármű értékesítésére.

 


A pályázat tárgya:


Medgyesegyháza Város képviselő-testülete értékesíteni kívánja a tulajdonát képező, GGD-915 forgalmi rendszámú, Suzuki Swift típusú gépjárművet.

 

A gépjármű adatai:
- évjárat: 1996.12.27.;
- hengerűrtartalom: 1298 cm3;
- hajtóanyag: benzin;
- teljesítmény: 49 kW;
- futott km: 47.033;
- műszaki vizsga érvényessége: 2016.12.03.

 

A gépjármű minimális vételára: 150 000 Ft

 

A gépjármű megtekinthető:

Rajtár Gyöngyi műszaki- és településüzemeltetési ügyintézővel a 06/68 440-000 telefonszámon, vagy a rajtar.gyongyi@medgyesegyhaza.hu e-mail címen történt előre egyeztetett időpontban.

 

Részvételi feltételek:

- Adásvételi szerződés megkötése az eredmény közlését követő 30 napon belül.
- A pályázat során a következő legjobb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.


A pályázat kötelező tartalma:
- a pályázó azonosításra alkalmas adatai: magánszemély esetében: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, jogi személy esetében: cég neve, székhelye, képviselő neve, adószám, cégjegyzékszám

- a pályázó által ajánlott vételár összege, forintban

 

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. december 12. (hétfő) 10:00 óra


A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban, személyesen, 1 példányban kell benyújtani Medgyesegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalhoz (5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. sz.), vagy postai úton, szintén 1 példányban a fenti címre úgy, hogy az a pályázat benyújtásának határidejére megérkezzen.
A borítékon a fenti cím mellett, - a feladó feltüntetése nélkül – jól látható módon a " HFR-035 forgalmi rendszámú, Suzuki Swift 1.3 VAN vételi ajánlata” jeligét kérjük feltüntetni.
A határidőn túl beérkező, valamint a minimális vételárat el nem érő pályázat nem kerül elbírálásra.

 

A pályázat elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága ülésén dönt a 2016. december 12. napján megtartásra kerülő soros ülésén. Az eredményről a döntést követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a pályázókat.

A pályázat nyertese az eredmény közlésétől számított 30 napon belül köteles szerződést kötni a pályázat kiírójával.

Abban az esetben, ha a Képviselő-testület hirdet második helyezettet és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor az adásvételi szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítást Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában Balla László műszaki főelőadó ad, személyesen, telefonon vagy e-mail – ben.

 

Medgyesegyháza, 2016. december 2.

 

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete

» Tovább

Fogadóóra

2016.11.07.

FELHÍVÁS


Tisztelettel tájékoztatom Medgyesegyháza polgárait, hogy 2016. november 09-n (szerdán) délután 15.00. órától a Polgármesteri Hivatalban

FOGADÓÓRÁT tart

TOLNAI PÉTER

A BÉKÉS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE.

 

Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György

» Tovább

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

2016.10.04.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszeréhez, ezért

Pályázatot

 

ír ki felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók („A” és „B” típusú pályázat) számára a 2016/2017 tanév második és a 2017/2018 tanév első félévére vonatkozóan.


A részletes pályázati kiírás elérhető a www.emet.gov.hu, Bursa Hungarica címre kattintva.


A pályázati regisztráció a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.


A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.

» Tovább

köszöntés

2016.10.01.

KÖSZÖNTÉS

 

Tisztelt Időskorúak!

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából!

 

Jó egészséget, örömökben gazdag, boldog életet kívánok! Kívánom, hogy minél többet kapjanak vissza abból a szeretetből, amit életük során eddig adtak!

 

Medgyesegyháza, 2016. október 01.

 

Szeretettel és tisztelettel:
dr. Nagy Béla György

» Tovább

Archívum

2016.09.30.

2016.09.27.

2016.08.31.

2016.08.17.

2016.08.03.

2016.08.02.

2016.07.19.

2016.06.30.

2016.06.29.

2016.06.22.

» További hírek

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata