Hírek, információk

dinnyefórum

2016.04.19.

MEGHÍVÓ

 


A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, a Dinnyetermelők Országos Egyesülete és Medgyesegyháza Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és termelő társait a 2016. április 27-n, szerdán, 17.00. órára a medgyesegyházi Művelődési Házba (5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.) az

V. Nemzeti Dinnyefórum

alábbi programjára:

 1. Megnyitó: Dr. Nagy Béla György, Medgyesegyháza polgármestere és
  Oravecz Tamás elnök, Dinnyetermelők Országos Egyesülete
 2. Az agrárágazat aktuális kérdései, különös tekintettel a kertészetre
  Dr. Feldman Zsolt, agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár, FM
 3. Pályázati lehetőségek a kertészetben (zöldségtermesztés)
  Gubacsi Zoltán elnök, FruitVeB Zöldség Főbizottság
 4. A FruitVeB 2015.évi tevékenysége, céljai 2016-ra
  Ledó Ferenc elnök, FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet
 5. A dinnyetermelés nemzetközi helyzete: 2015-ös év értékelése, mi várható az export
  piacokon 2016-ban?
  Sándor László ágazati szakértő, Nunhems Hungary Kft.
 6. Hazai piaci elvárások
  Antal Gyula, Syngenta Seeds Kft.
 7. Milyen területen termelnek dinnyét az egyes régiók? A dinnyetermesztő régiók beszámolói
 8. Egyebek

 

Megjelenésére, megtisztelő részvételére számítunk!

 

 

Tisztelettel:


Ledó Ferenc sk.

FruitVeB elnök

 

Oravecz Tamás

Dinnyetermelők Szövetségének Elnöke

 

dr. Nagy Béla György

polgármester

» Tovább

úszótanfolyam

2016.04.19.

 

» Tovább

Lakossági felhívás

2016.04.07.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

 


Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu,), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

 

Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

» Tovább

Meghívó

2016.04.04.

 

» Tovább

pályázat

2016.04.04.

Műszaki és település-üzemeltetési

munkakör pályázat

 

 

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pályázatot ír ki, műszaki és település-üzemeltetési munkakör betöltésére. A részletes pályázati kiírás a Hírek, információk / műszaki ügyintéző menüpont alatt érhet el.

 

 

Polgármesteri Hivatal

» Tovább

Pályázati felhívás civil szervezetek részére

2016.04.01.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

medgyesegyházi civil szervezetek, egyházak számára

 

1. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet medgyesegyházi civil szervezetek számára.

 

1.1. Támogatható civil szervezet e pályázat tekintetében:


Medgyesegyháza Város közigazgatási területén működő,

 • a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek – kivéve a kölcsönös biztosító egyesületet és a szakszervezetet,
 • valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 2011. évi CCVI. törvény alapján bejegyzett egyházak.

 

1.2. Csak olyan szervezetek támogathatók, melyek a helyi közösség érdekeit és céljait szolgálják, a medgyesegyházi személyek széles körét érintik.

 

2. A támogatásra rendelkezésre álló 2016. évi keretösszeg: 4.000.000 Ft, amely pénzbeli működési támogatás

 

2.1. Pénzbeli működési támogatás (vissza nem térítendő)

Pénzbeli működési támogatásra pályázhatnak azok a civil szervezetek, egyházak, melyek igazoltan legalább 1 éve működnek.

A pénzbeli működési támogatás kizárólag a pályázó szervezet fenntartásához kapcsolódó dologi kiadások fedezésére használható fel.

Támogatási időszak:

A támogatás a pályázat benyújtásának időpontja és 2016. december 31. közé eső időszakban felmerült dologi költségekhez nyújtható.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.

 

3. A pályázat kizárólag az önkormányzat honlapjáról (www.medgyesegyhaza.hu) letölthető

 • pályázati adatlapon,
 • regisztrációs nyilatkozattal,
 • egyéb nyilatkozatokkal illetve dokumentumok csatolásával nyújtható be.

4. A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. április 18. 16.00 óra

 

5. A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban a következő címre kell küldeni:

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni a „Civil pályázat” szöveget.

 

6. A pályázatokat elbírálja: Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testülete

 

7. Az elbírálás ideje: 2016. áprilisi rendes Képviselő-testületi ülés

 

8. A nyertes pályázókkal elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződést köt az önkormányzat. E kötelezettségnek a megvalósított projektről, felhasználásról szóló pénzügyi és szakmai beszámolóval, valamint bizonylatok csatolásával kell eleget tenni. A szöveges beszámolót elektronikus formában is meg kell küldeni a medgyes@medgyesegyhaza.hu e-mail címre.

 

Amennyiben

 • a támogatási összeg nem a szerződésben foglalt célra kerül felhasználásra, vagy
 • a beszámolást elmulasztják határidőre benyújtani, vagy
 • a felhasználás nincs megfelelően, számlákkal igazolva,
  úgy az a támogatási összeg azonnali visszafizetését vonja maga után, és újabb támogatási pályázat tárgyévi valamint az azt követő évi benyújtására nincs lehetőség.

 

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhető. (Tel.: 68/440-000)

 

PÁLYÁZATI ADATLAP, REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT ÉS EGYÉB PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK LETÖLTÉSE

» Tovább

Felhívás

2016.03.30.

L A K O S S Á G I     F E L H Í V Á S

 

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján a háztartási tüzelőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértéket, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberei életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

 

Békés Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

» Tovább

TAPPE tájékoztató

2016.03.30.

Hirdetmény

TAPPE Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Szolgáltató Kft.

 

A szemétszállítási díj számlázása az I. negyedévet követően áprilisában történik. Amennyiben a szeméttároló edényen túl, további zsákra lenne szükség, a medgyesegyházi üzletekben kell érdeklődni TAPPE feliratú zsák után.


A szemétszállítás lemondása két módon történhet:

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: (66) 447-150

» Tovább

Meghívó

2016.03.25.

» Tovább

Archívum

2016.03.08.

2016.03.02.

2016.03.02.

2016.03.01.

2016.02.25.

2016.02.02.

2016.02.01.

2016.01.12.

2016.01.08.

2016.01.06.

2016.01.06.

2016.01.06.

2015.12.15.

2015.12.03.

2015.12.01.

2015.12.01.

» További hírek

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata