Civil pályázati felhívás

2017.03.31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


medgyesegyházi civil szervezetek, egyházak számára

 

 

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet medgyesegyházi civil szervezetek számára.

 

1.1. Támogatható civil szervezet e pályázat tekintetében:
Medgyesegyháza Város közigazgatási területén működő,

  • a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek – kivéve a kölcsönös biztosító egyesületet és a szakszervezetet,
  • valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 2011. évi CCVI. törvény alapján bejegyzett egyházak.

1.2. Csak olyan szervezetek támogathatók, melyek a helyi közösség érdekeit és céljait szolgálják, a medgyesegyházi személyek széles körét érintik.

 

2. A támogatásra rendelkezésre álló 2017. évi keretösszeg: 4.000.000 Ft, amely pénzbeli működési támogatás

 

2.1. Pénzbeli működési támogatás (vissza nem térítendő)

Pénzbeli működési támogatásra pályázhatnak azok a civil szervezetek, egyházak, melyek igazoltan legalább 1 éve működnek.

A pénzbeli működési támogatás kizárólag a pályázó szervezet fenntartásához kapcsolódó dologi kiadások fedezésére használható fel.

 

2.2 Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem rendeltetésszerűen használja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákkal megfelelően határidőre igazolni, azonnali visszafizetési kötelezettség terheli. A támogatásból felhasznált eredeti számlákra a következő záradékot fel kell tüntetni: „Elszámolva a 2017. évi Medgyesegyháza Városi Önkormányzat civil pályázati kerete terhére.”, és ezt követően kell az elszámoláshoz mellékelni a fénymásolatot.

Támogatási időszak:

A támogatás a pályázat benyújtásának időpontja és 2017. december 31. közé eső időszakban felmerült dologi költségekhez nyújtható.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.

 

3. A pályázat kizárólag az önkormányzat honlapjáról (www.medgyesegyhaza.hu) letölthető

  • pályázati adatlapon,
  • regisztrációs nyilatkozattal,
  • egyéb nyilatkozatokkal illetve dokumentumok csatolásával nyújtható be.

4. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 18. 16.00 óra

 

5. A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban a következő címre kell küldeni:
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni a „Civil pályázat” szöveget.


6. A pályázatokat elbírálja: Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testülete

 

7. Az elbírálás ideje: 2017. áprilisi rendes Képviselő-testületi ülés

 

8. A nyertes pályázókkal elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződést köt az önkormányzat. E kötelezettségnek a megvalósított projektről, felhasználásról szóló pénzügyi és szakmai beszámolóval, valamint bizonylatok csatolásával kell eleget tenni. A támogatásból felhasznált eredeti számlákra a következő záradékot fel kell tüntetni: „Elszámolva a 2017. évi Medgyesegyháza Városi Önkormányzat civil pályázati kerete terhére.”, és ezt követően kell az elszámoláshoz mellékelni a fénymásolatot.

A szöveges beszámolót elektronikus formában is meg kell küldeni a medgyes@medgyesegyhaza.hu e-mail címre.

 

Amennyiben

  • a támogatási összeg nem a szerződésben foglalt célra kerül felhasználásra, vagy
  • a beszámolást elmulasztják határidőre benyújtani, vagy
  • a felhasználás nincs megfelelően, számlákkal igazolva,
    úgy az a támogatási összeg azonnali visszafizetését vonja maga után, és újabb támogatási pályázat tárgyévi valamint az azt követő évi benyújtására nincs lehetőség. .


A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalban dr. Kormányos László jegyzőtől kérhető. (Tel.: 68/440-000)

 

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP, NYILATKOZATOK, PÁLYÁZATI ADATLAP

 

Polgármesteri Hivatal

« Visszalépés

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata