Hírek, információk

közmeghallgatás anyagok

2017.09.20.

Felhívás!

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a 2017. szeptember 26-án 17:00-tól a Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében tartandó közmeghallgatás pályázatokkal kapcsolatos leírásai, anyagai és a támogatási szerződések a követekező aloldalakon tekinthetőek meg:

 

Polgármesteri Hivatal

» Tovább

informatikai ügyintézői álláshely

2017.09.19.

 Informatikai ügyintéző pályázat

 

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet informatikai ügyintézői álláshely betöltésére. A részletes pályázati kiírás a Hírek, információk / informatikai ügyintéző menüpont alatt tekinthető meg.

 

Polgármesteri Hivatal

» Tovább

településrendezési terv véleményezés

2017.09.12.

Tisztelt Medgyesegyházi Lakosok, Civil Szervezetek Egyházak!

 

Van aki előtt ismert már, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú pályázati felhívás alapján Medgyesegyházán négy lakóépületet kíván megvalósítani, úgyhogy az épületek között legalább egy más jellegű ingatlannak kell lennie.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fentiek alapján 40-41-42-43/2017.(II.28.) számú határozataiban arról döntött, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Medgyesegyháza, Fáy András utca 81., 85., 89.,és 93. házszámú ingatlanjait rendelkezésre bocsájtja a Főigazgatóság részére.

A helyi építési szabályzat szerint azonban ezen „lakóingatlanok” egy távlati nem megalapozott koncepció alapján K-sp (különleges terület sportterület) övezeti besorolásúak. Ezért abban is döntött a képviselő-testület a 44/2017.(II.28.9 határozatában, hogy szükséges módosítani a helyi építésügyi szabályzatot.
A tervezési munkálatokra „Csaba terv Konzorcium” (vezető tervezője Csaba Márton Optimunka Bt.) míg a főépítészi feladatok ellátására Molnár Zoltán Gyula főépítész úr kapott megbízást.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 194/2015.(IX.29.) Kt. határozat mellékletében szabályozta a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait.
A szabályozás alapján a „tárgyalásos” eljárás esetén nem szükséges előzetes egyeztető tájékoztatás, viszont szükséges az elfogadás előtti tájékoztatás.

A tájékoztatást a csatolt egyeztető anyag alapján ezen az úton is szeretnénk megtenni.

Kérjük Önöket, hogy az anyagot átnézve amennyiben azzal kapcsolatban véleményük , javaslatok van azt tegyék meg.

Írásos észrevétel az önkormányzat műszaki ügyintézőjének címére (Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) történő megküldésével; Elektronikus levélben történő megküldésével pedig a jegyzo@medgyesgyhaza.hu e-mail címre történhet.

Ezúton is köszönjük a fejlesztéssel kapcsolatban februárban tartott két lakossági fórúmon az aktív részvételüket!

 

Rendezési terv módosítása

Településszerkezeti terv

Szabályozási terv

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
 

» Tovább

Te szedd!

2017.09.08.

 

» Tovább

Zöldhulladék elszállítása

2017.09.06.

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lakosságnál keletkező (nem mezőgazdasági tevékenységből származó) zöldhulladékot a továbbiakban az alábbi időpontokban szállítja el társaságunk 2017-ben:

  • Szeptember 15.
  • Október 6.
  • November 3.

Csak a szabványos gyűjtőedényben, áttetsző zsákban vagy 1 méternél rövidebb kötegekben kihelyezett, alkalmanként maximum negyed köbméter (250 liter) zöldhulladékot szállítunk el.


 

Tisztelettel:

 

Gyurkó Kitty

Tappe Hulladékgazdálkodási Kft.

szállításvezető

E-mail: gyurko.kitty@tappe.hu

Tel.: 66/442-342, Fax.:66/441-630

» Tovább

álláshirdetés

2017.08.03.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet


Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ Idősek Otthona

ápoló

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 5.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bentlakásos intézményben folyó ápolási, gondozási tevékenység ellátása, étkeztetési feladatok. Vezeti a munkájával kapcsolatos ápolási dokumentációt.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 8. számú mellékletének 2.pontjában az ápoló munkakörre meghatározott szakképesítés megléte, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

Elvárt kompetenciák:

Jó szintű empátia, kiváló kommunkiációs készség, tolerancia, együttműködési készség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Hrubák Mária nyújt, a 68/400-327 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102/2017., valamint a munkakör megnevezését: ápoló.
  • Elektronikus úton Mészárosné Hrubák Mária részére a gondozasik@medgyesegyhaza.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Mészárosné Hrubák Mária, Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 29.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Medgyesegyháza Város honlapján - 2017. augusztus 2.
  • Medgyesegyházi kábel TV - 2017. augusztus 2.
» Tovább

Felhívás

2017.07.27.

Felhívás

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. július 28.-án pénteken 07:30 – 15:30 közötti időszakban, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat által termelt lecsópaprika ingyen elvihető a Kossuth téri piactéren (asszonypiac). A maximális mennyiség személyenként 5 kg.

 

Polgármesteri Hivatal

» Tovább

Archívum

2017.07.27.

2017.07.05.

2017.06.14.

2017.05.23.

2017.05.15.

2017.05.15.

2017.05.15.

» További hírek

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata