Nevezetességeink, a település értékei

Nevezetességeink

 

Szobrok és emlékművek

A Kossuth téri díszparkban Mihály Gábor szobrászművész alkotása, a díszkút található. A II. világháborús áldozatok emlékműve és az országzászló is a parkban magaslik. A Művelődési Ház előtt Kalmár Márton szobrászművész Olvasó fiú című szobra áll.

Csanád Vezér Emlékpark

A millecentenárium alkalmából Medgyesen Csanád vezér emlékpark létesült, ahol történelmi eseményekre emlékeztetnek a kopjafák. A település közigazgatási határában honfoglalás kori temetőt tártak fel a 900-as évektől. Medgyesegyháza a Maros-hordalékkúp vízbázisán fekszik mely, Békés megye jelentős részét látja el egészséges ivóvízzel. Medgyesegyházán fontos feladatnak tartjuk környezetünk szépítését. Szeretnénk, ha a hozzánk látogatók minden téren az igényességgel találkoznának. Bízunk a turizmus és az idegenforgalom fellendülésében.

 

Baross-ház és síremlék

Baross László egykori háza a bánkúti településrészen található. A helyiek által csak kastélynak nevezett, a környezet lakóházai közül méretében és építészeti kivitelében valóban kiemelkedő egyszintes, tetőtér-beépítéses, kis tornyocskával ellátott épület a XIX-XX. század fordulóján épült. Az épületnek akkoriban olyan jeles vendégei voltak, mint József főherceg, vagy Horthy Miklós kormányzó. Napjainkban a Művelődési Ház fenntartásában álló Közösségi Ház és egy Baross László életének szentelt emlékszoba működik a házban. Az emlékmúzeumtól 50 m-re található az elismert kutató és feleségének síremléke, egy emlékkápolna és négy szintén védett idős tölgyfa.

 

Schéner Mihály emlékház

Helyi védettséget élvez a Damjanich utcában álló Schéner Mihály emlékház. Az épület, amely a régi Medgyesegyháza népi lakóház-építészetének igazán szép, típusos példája vert falazatával és fa oromzatával, 2002-ig magánszemélyek tulajdonában volt és eredeti rendeltetésének megfelelően használták. A Munkácsy- és Kossuth Díjas festőművésznek, Medgyesegyháza Dísz-polgárának hajdani szülőházát, gyermekkorának színterét az önkormányzat ekkor megvásárolta és példamutatóan felújította, mintegy meglepetésképpen a művész számára. A korhű állapotát őrző épület így nem csak a település építészeti értékeinek sorát gyarapította, hanem helyet ad a festő műveiből összeállított állandó kiállításnak is.

 

Milleneumi ökomenikus kápolna

Medgyesegyháza főterén, a természetvédelmi területté nyilvánított Kossuth Lajos téri parkban tekinthető meg a kápolna, amelyet 2000–ben építtetett Medgyesegyháza Önkormányzata. A beruházás pályázati forrásból és az Önkormányzat saját forrásaiból valósult meg. A Csete György Kossuth Díjas építész által tervezett kápolnában, Schéner Mihály Kossuth Díjas építész által tervezett Szent István életét, munkásságát megörökítő kerámia fali plasztikák kerültek elhelyezésre. A Medgyesegyházára látogató közelből és távolból érkező vendégek kedvelt látványossága.

 

 

Gútai Emlékmű

2014. szeptember 26-án a Medgyesegyházi Napok keretében került átadásra a Gútáról Medgyesegyházára telepített családok emlékére állított köztéri szobor. A szobor alkotója Györfi Sándor, magyar szobrász és éremművész. Karcagon él és alkot. Saját bronzöntő műhelye van. 1978-ban végzett a Képzőművészeti Főiskolán, mesterei Mikus Sándor, Somogyi József és Rátonyi József voltak. Művei számos köz− és magángyűjteményben szerepelnek bel és külföldön egyaránt (Wikipedia).

Ruck Márton szavaival élve: Nem mindennapi esemény egy település életében köztéri szobrot avatni, és bizony nincsenek is mindig olyan idők a történelemben, amikor erre szabadon van lehetőség. A mi szobrunk megvan, nekünk megadatott, hogy így is tisztelegjünk a múltnak, eleinknek, a ma még élő polgártársainknak, leszármazottjaiknak! Horváth Árpád, testvérvárosunk, Gúta polgármestere már most zarándokhelyként illette az alkotást. Mindnyájan tudjuk: akinek nincsen múltja, nincsen jövője sem, s aki nem néz szembe a múltjával, homályosabban lát a jövőbe is. Vannak rajtunk kívül álló, tőlünk független döntéseken alapuló történelmi tények, melyek lelki következményeiről nem szólna okmányok, nem örökítenek meg történetírók. Ezek a mi szívünkben vannak, mint ahogy szívünkben van a megbékélés, megnyugvás, összetartozás érzése is. S, talán nem mondja ezt szebben senki, a felvidéki világpolgárnál.

 

Schéner Mihály szobor

Schéner Mihály, festőművész 1923. január 09-én, szegényparaszti családban látta meg a napvilágot Medgyesegyházán, ahol 18 éves koráig élt. A Munkácsy-, és Kossuth díjas festő- és szobrászművészt a település 1992-ben díszpolgárává avatta. A mester Damjanich u. 51. sz. szülőházát a város megvásárolta és emlékházzá alakította át, ahol 24 darabos kollekcióból állandó kiállítást rendezett be. A 2009-ben, Budapesten elhunyt híresség emlékét a helyi általános iskola is tovább viszi, melynek a mester a névadója, akinek családja 2014 tavaszán egy kültéri alkotást adományozott az oktatási intézménynek. Medgyesegyháza főterén, a természetvédelmi területté nyilvánított Kossuth Lajos téri parkban tekinthető meg a Csete György, Kossuth díjas építész által tervezett kápolna, melyben a Schéner álmodta Szent István életét, munkásságát megörökítő kerámia fali plasztikák kerültek elhelyezésre.

 

Szlovák tájház

Még mindig jól emlékszem 1998 nyarán arra a napra, amikor azt fontolgattuk, hogy létrehozzuk-e a Medgyesegyházi Szlovák Önkormányzatot. István Anna, (aki már nem lehet közöttünk) a békéscsabai Szlovák Házból akkor két érvet mondott el. Medgyesegyházának létjogosultsága van erre, hiszen Békéscsabai szlovák családok telepedtek le ide. Akkoriban még úgy is nevezték Medgyesegyházát, hogy „Malá Csaba”. A második érv egy kérdés volt. Mit szeretnétek megvalósítani, ami a szlováksághoz tartozást erősíti? Zsíros Mártával felsóhajtottunk. Ő azt mondta, a NÉPTÁNC, én azt, hogy egy TÁJHÁZ, ami megtart egy közösséget! Sorra megvalósult minden. Most itt állunk ennek a háznak az ajtaja előtt, amelyre oly sokat vártunk - mondta Nyáriné Szlávik Mária, a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke Medgyesegyházán, december 6-án a Vécsey utcai Szlovák Hagyományőrző és Közösségi Ház ünnepélyes átadásán.

 

Kiemelte, hogy az elmúlt hosszú évek során minden szlovák nemzetiségi testület céljául tűzte ki a megvalósítást, amiben töretlenül hittek, s azért jöttek e napon össze, hogy tisztelettel gondoljanak a községépítő ükapáikra, és büszkén mondhassák el gyermekeiknek, unokáiknak, hogy kiknek a leszármazottai. Tanúbizonyságot tettek róla, hogy sosem feledik el a múltjukat, hogy honnan jöttek, hogy milyen örökséget hagytak rájuk elődeik. Ezekkel a gondolatokkal találkozott a tótkomlósi származású Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke méltatása is, aki abban erősítette meg a helyieket, hogy a múlt emlékeinek megőrzése, átörökítése egy kisebbség fennmaradásának jövőbeni záloga. Ruck Márton, a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület elnöke, a Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Bizottsága elnöke örömét fejezte ki, hogy az akciócsoporthoz benyújtott pályázaton 2012 nyarára 3. 413 844 Ft-ot nyertek a „szlovákok” az általuk előző évben megvásárolt ingatlanuk felújítására. Zsíros Lilla, evangélikus lelkész áldóbeszédében utalt rá, hogy ő a szlovák közösség lelkésze is és büszkeséggel tölti el, hogy a telepü- lésalapítók kezdeményezésére a templom mellett, iskolát is építettek a medgyesi ősök.

Dr. Nagy Béla György, városunk polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta a szlovákok és magyarok példaértékű együttélését, és üdvözli, hogy az Európai Unió pályázatai lehetőséget teremtenek közösségi helységek, terek beruházásainak megvalósítására. Az egybegyűlt közösség meghatottságával átitatva, az elöljárók közreműködésével átvágásra került a tájház avatószalagja, majd a jelenlévők birtokba vették a város új létesítményét. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat következő feladata, hogyátgondolja és kidolgozza a Hagyományőrző és Közösségi Ház látogatási és nyitva tartási rendjét. (Baukó ildikó)

 

A Szlovák Közösségi Ház előzetes telefonos egyeztetéssel látogatható:

  • Nyáriné Szlávik Mária - +36-30/655-80-66
  • Gyivicsán Andrásné - +36-30/913-69-30

 

Medgyesegyháza értékei, értékvédelme

 

Egy száz évnél alig valamivel korosabb település esetében nem meglepő módon Medgyesegyháza nem rendelkezik olyan épületekkel, vagy más emlékekkel, amelyek országos szintű védettséget érdemeltek ki. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a városban nem találnák a helyi közösség számára jelentőséggel bíró elemeket. A gyakorlat éppen azt tanúsítja, hogy a medgyesi polgárok gondoskodása kiterjed minden olyan értékre, amely a számukra fontos helyi történelem sajátosságait hordozza magán.

Az önkormányzat ennek érdekében a 6/1999. számú rendeletének I. és II. mellékletében sorolja fel a helyi védelem alatt álló épített, illetve természeti értékeket.

 

Védett épületek

• Az 1701 hrsz-ú 3178 m2 területű belterületi ingatlant a rajta álló kápolnával valamint Baross László sírhelyét a négy piramis tölgyfával együtt.
• Az 1859 hrsz-ú 2753 m2 belterületi ingatlant a rajta álló kastélyépülettel, valamint a kertjében lévő faállományt (Baross Gábor emlékház)
• Az 563/2 hrsz-ú 357 m2 belterületi ingatlan és a rajta található épülettel (Schéner-ház)

 

A rendezési terv készítése során részletes felmérés készült a nagyközség épített örökségéről. A tervezők ennek nyomán 17 olyan objektumot azonosítottak, amelyeket érdemesnek gondoltak a helyi védelem alá helyezésre:

• Luther u. 6 református imaház
• Luther u. 16 baptista imaház
• Luther u. 17 lakóház
• Jókai Mór u. 20. lakóház
• Arany János u. 45. lakóház
• Zsilinszky u. 46. lakóház
• Zsilinszky u. 48 lakóház
• Damjanich u. 15. lakóház
• Rákóczi u. 7. lakóház
• Gárdonyi u. 3. Feszület
• Kossuth tér 2. templom
• Kossuth tér 5. szociális otthon
• Kossuth tér 10. templom
• Szondy u. 4. „malom”

Külön ki kell emelni továbbá – bár nem az épített, de a kulturális örökség fogalomkörébe beletartozik -, hogy a település területén kifejezetten sok, 30 védett régészeti lelőhelyet tartanak nyilván.
 

Védett természeti értékek

A településen több, jelenleg is védelem alatt álló, illetve védelemre érdemes természeti értékkel találkozhatunk.

Országos védelem alatt áll – mint természeti emlék – Baross László síremléke Bánkúton.

Helyi védettség alatt állnak:

• A 0198/1 hrsz-ú 8 250 m2 területű park (Időskorúak Szociális Otthona) és az abban található faállomány.
• A 121/1 hrsz-ú 15 509 m2 területű köztéri park és az abban található faállomány.
• A 073/3 és 0169/37 hrsz-ú külterületi földrészletekből 3 ha területrész.
• A 071/11 és 072 hrsz-ú külterületi földrészletből 8000 m2 területű területrész.
• A 0242/1 hrsz-ú külterületi földrészletből 4,5 ha területű területrész.
• A 084/4 hrsz-ú külterületi földrészletből 6,5 ha területű területrész.
• A 0244 hrsz-ú földrészletből 2,0 ha területű területrész.

Ki kell emelni továbbá, hogy a település határában négy kunhalom is található, melyek „kollektív” országos védettséget élveznek. Az egykori homokbánya területén védett gyurgyalag - fészkelő hely található.
 

Parkok és települési zöldfelületek

 

Medgyesegyháza zöldterületekkel igen gazdagon ellátott település. Helyi védettség alatt áll a bel- és külterületen összesen 18,6 ha zöldfelület, amelynek egy része gondozott városi park, másik része természet közeli állapotban lévő zöldterület. A település központjában fekvő Kossuth tér, hajdan a piacok helye, parkosításra került húsz évvel ezelőtt. A park ma gondozott, üde színfoltja a településnek árnyas fáival, padjaival és szobraival. Központi eleme a díszkút, Mihály Gábor szobrászművész alkotása. A település múltjára emlékeztet a II. világháború áldozatainak emlék-műve és az 1930-as években állított országzászló. A park Művelődési Ház előtti szegletében talál-juk Kalmár Márton szobrászművész Olvasó fiú című szobrát.

Az 1996-os millecentenáriumi év tiszteletére alakították ki a település másik kedvelt díszparkját, a Csanád vezér emlékparkot. A parkban állított kopjafák a nagyközség és elődjeinek múltját szimbolizálják, emlékeztetve a település határában feltárt, honfoglalás – kori temetőre is.
Megemlítendő még a Szociális Otthon belső udvarán kialakított park, az intézmények parkosított környezete és a sportpályák, többek között a lovas pálya kedvelt zöldfelületei. A rendezési terv további zöldfelületek kialakításának igényét is megfogalmazza. Az egyik ezek közül a Gárdonyi utca és a vasút között lévő, jelenleg a már az önkormányzat tulajdonában lévő, 1,0 hektáros terület. A másik a település déli részén fekvő korábbi vásártér 6000 m2-es területe.
 

Parkok, zöldterületek a képgalériában

Medgyesegyháza és Bánkút képekben

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata