Városunk jelesei

Városunk Jeles Polgárai

 

Schéner Mihály

Élete

Schéner Mihály Munkácsy- díjas festő- és szobrászművész, de alkotó munkái alapján joggal lehet keramikus, bábtervező vagy textilművész is.
Medgyesegyházán született 1923. január 9-én, szegényparaszti családban.
Itt élt 18 éves koráig. A kert, a gyümölcs, a baromfiudvar, a vasárnapi piac voltak azok a legelső témák, amelyek a fiatal Schénert rajzolásra illetve festésre ihlették.
Ösztöndíjas bejáró diákként Békéscsabán tanult, majd 1942-ben felvették a Képzőművészeti Főiskolára. 1947-ben tanári diplomát szerzett és 1956-ig foglalkozott tanítással, első önálló kiállítása 1962-ben volt.
Schéner Mihály az egyetemes kultúrát gazdagító „építő” művészetével nagyban hozzájárult Medgyesegyháza, hírnevének gyarapításához. 2009 május 11-én hunyt el.

Művészete

Gazdag motívumkincsét a mitológiából, a bibliából, a legendákból, a magyarországi kézművesmesterségek termékeiből, a természetből és mindennapjainkból merítette. Anyagfelhasználása változatos, szinte minden megmunkálható anyagra vagy anyagból (papír, fa, textil, fém, agyag, üveg) formáz. Munkamódszere szisztematikus volt, előbb lerajzolta, amit látott, érzékelt és érzett, majd eldöntötte a végső formát, és grafika, festmény, báb vagy éppen szobor lett belőle. Textilszobraival új műfajt teremtett.

Festészetét expresszionista hevület és szürrealisztikus hatás jellemezte. Kollázstechnikát is alkalmazott. Festményeinek színgazdagságát és színharmóniáját a geometrikus szerkesztés mentén teremtette meg, fehérjei, sárgái, pirosai mögött a nagybányai és a nagyalföldi fények derűje ragyogott.

Schéner Mihály képek a képgaléria menüpont alatt tekinthetőek meg.

 

Karsai Mihályné

(Szül: Tóth Ilona, an: Göndös Ilona 1914. december 31. Orosháza) Tizenhat évesen került Medgyesegyházára, itt élt és azóta oktató-nevelő, kulturális, ének-zenei, sport, irodalmi tevékenységével szolgálta a nagyközség életét. A kulturális-nevelő oktatása, munkája a tanítványai életét hosszú távon meghatározták, emberségre nevelt a kultúra által.

Szervezőkészségével mindig áthidalta a kultúrát akadályozó szakadékokat, nyugodtan mondhatjuk, hogy önmagából áldozott másokért, a helyi és az egyetemes kultúráért.

Pedagógus kultúrcsoportot szervezett, mellyel Békés megye területét járták majd 25 éven át. Népszínmű, operett, vígjáték, musical, klasszikus darabok fémjelezték a színvonalat.
Ezzel párhuzamban négy énekkart /iskola, községi, Bánkút-i, Bőrszöv-i/ vezetett. 46 tagú népi tánccsoportot irányított /ált. iskolai, gimnáziumi/.

E tevékenységével nemcsak a helyi szlovák és magyar hagyományokat, hanem az egyetemes kultúrát is öregbítette községünkbe /francia, svéd, tiroli, orosz, spanyol, szlovák, holland, román táncok/. Csasztuska tánccsoportjával járási és megyei versenyeket nyert.

A felnőttekkel megalakította a „Páva- kört”, amellyel megyei sikereket ért el.

Sportvonalon is sokat tett. Az általános iskolai tornaünnepélyek év végén, röplabda csapata járási és megyei sikerei az Ő nevéhez fűződnek.

Sok évtizedes tanítói-nevelői, kulturális és húsz éves kultúrigazgatói munkássága után nyugdíjba vonult. Azonban ekkor sem állt le, aktívan kivette részét az ének-zene és zongora oktatásban. Éves záróhangversenyei a nagyközség közéletét szolgálták. 2001 április 26-án hunyt el.

Halasi László


Karsai Mihály

(szül:1907. augusztus 30. Medgyesegyháza, an: Bánszki Mária) Medgyesegyháza szülötte. Ősei községalapítók voltak.

A város első moziját ők indították be. Fiatal éveiben a „Sárosi”-féle bank tisztviselőjeként dolgozott, majd a tanítói-nevelő pályát választotta.

Ettől fogva kapcsolódik munkája és életműve felesége hosszú közéleti tevékenységéhez.
Évtizedek óta kitartóan foglalkozik szülőföldje és környéke történetének felkutatásával. Adatokat, dokumentumokat gyűjtött helyben és vidéki levéltárakban. E célból régi könyveket és írásokat is tanulmányozott. Így számos értékes tényekkel, térképekkel, fotókkal rendelkezik, amelyeket szeretne mielőbb közkinccsé tenni.

A két életmű egymástól elválaszthatatlan, külön-külön nem egész. A nagyközség fennállásának 100. évfordulóján méltó elismerés, ha olyan emberek kapják e kitüntetést, akik ennek a 100 esztendőnek aktív részesei voltak. Karsai Mihály 2012. április 6-án hunyt el.

Halasi László

 

 

 

Feltöltés alatt

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata