Önkormányzati társulások

Társulások

 

Medgyesegyháza több társulás tagja, illetve vezetője. A Társulások térségi vagyis „központi település” szerepünket növelik. Medgyesegyháza jelenleg 7 társulásban vesz részt.

 

Dél-Alföld Regionális Hulladékgazdálodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2006. márciusában alakult, jelenleg 94 tagot számlál. A tagtelepülések közös célja, hogy a Társulás területén található bezárt, megfelelő műszaki védelemmel nem rendelkező lakossági hulladéklerakókat rekultiválja, valamint korszerű hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával, az újrahasznosítást szolgáló szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás széleskörű elterjesztésével csökkentse a lerakóhelyekre kerülő hulladék mennyiségét. A települési hulladék szervezett gyűjtése és elhelyezése, a korszerű hulladékgazdálkodási technológiák alkalmazása napjainkban fontos feladatot jelent mind a szakemberek, mind a lakosság számára. A környezetünkért érzett felelősség mellett az európai uniós kötelezettségeink is indokolják a bezárt, korszerűtlen lerakók rekultivációjának, a környezetre való veszélyességük megszüntetésének fontosságát.

A társulási megállapodás

 

Medgyesegyháza – Újkígyós – Medgyesbodzás Szélessávú Informatika Infrastruktúra Kiépítése Beruházási Társulás

A Társulás 2005-ben jött Medgyesegyháza vezetésével, Újkígyós, valamint Medgyesbodzás részvételével jött létre azzal a céllal, hogy a településeken, illetve azok között szélessávú internet hozzáférési lehetőséget teremtsenek az itt élőknek. A cél megvalósítása érdekében a 3 település közös pályázatot nyújtott be. A pályázat 108.750.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A beruházás által, amely 2008-ban befejeződött, a településeken föld- és légkábeles hálózatkiépítés, a települések között pedig optikai hálózat került kiépítésre. A Társulás tagjai állandó kapcsolatban állnak egymással a Medgyesegyházán rendszeresen megtartott társulási és koordinációs ülések által.

A társulási megállapodás

 

Dél-Békési Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás

A Társulás 2010. január 27-én alakult meg, melyhez Medgyesegyháza 2010. március 25-én csatlakozott. A társult önkormányzatok jelenleg, Almáskamarás, Dombiratos, Magyarbánhegyes, Nagykamarás, Újkígyós és Medgyesegyháza. A társulás székehelye Újkígyóson található. A társulás célja, hogy a tagok a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának II. beruházási szakaszát megvalósítsák, ehhez a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a beruházást követő üzemeltetéssel egészséges ivóvizet biztosítsanak a résztvevő településeken.

A társulási megállapodás

 

A „Támogató Szolgálat kialakítása” érdekében létrejött társulás

A Mezőkovácsházi Kistérség hároméves szociális felzárkóztató programjának keretén belül pályázatot nyújtottunk be Támogató Szolgálat kialakítására. A szolgáltatás kialakításának célja a fogyatékos lakosság életminőségének javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése, információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés biztosításával, a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjának elősegítése. Az alapszolgáltatás a Dél – Békési Kistérség Többcélú Társulása keretén belül, Medgyesegyháza gesztorságával, Almáskamarás, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Magyarbánhegyes, Medgyesbodzás, Nagykamarás települések lakosai részére tanácsadást, személyi segítést és szállító szolgáltatást működtet. A benyújtott pályázat a szolgáltatás működéséhez szükséges feltételek megteremtését célozza. A pályázat sikeresen elbírálásban részesült, 9.450.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. 2008 – ban támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat a sikeresen megvalósított szolgáltatás fenntartására a Szociális és Foglalkoztatási Hivatalhoz. Kérelmünk pozitív elbírálásban részesült. A társulás határozatlan időtartamra jött létre.

A társulás megállapodás

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítására szintén a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának keretén belül kerül sor Medgyesegyháza gesztorságával. A szolgáltatás diszpécser- és szakmai központja településünkön működik, és a térség 16 településén biztosít 24 órás felügyeletet. A szolgáltatás megvalósítására a Dél – Békési Kistérség Többcélú Társulása nyújtott be pályázatot, mely sikeres elbírálásban részesült. Jelenleg 200 jelzőkészülék került kiépítésre az ellátottak otthonába.

A társulási megállapodás

 

Medgyesegyháza – Medgyesbodzás – Pusztaottlaka Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

A Társulás 2007 júniusában jött létre, azzal a céllal, hogy az alapfokú nevelési és oktatási feladatokat közösen, kistérségi keretek között, a közoktatási intézményrendszer integrálása útján egy magasabb színvonalon lássák el. A Társulás székhelye a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási központ lett. Pusztaottlakán az iskolai oktatás megszűnt, a gyermekek Medgyesegyházára járnak tanulni. A medgyesebodzási iskola, illetve óvoda nem szűnt meg, hanem a Társulásba beolvadva annak tagintézménye lett. A medgyesbodzási gyermekek a településen tanulnak továbbra is, a színvonal megtartása, illetve növelése érdekében az iskolába medgyesegyházi tanárok, tanítók is átjárnak oktatni. A Társulás alakulása óta sikeresen működik, az oktatás színvonala pedig érezhetően emelkedett.

A társulási megállapodás

 

        Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás

A Tótkomlós és térsége állati hulladékának kezelésén belül, annak biztonságos, elkülönített gyűjtési és átmeneti tárolási rendszerének kialakítására az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott ún. KIOP - Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program - keretében vissza nem térítendő támogatás igényelésére nyílt lehetőség az állati hulladékok, mint speciális kiemelt hulladékáramnak a többi hulladéktól elkülönülő gyűjtésére, kezelésére és ártalmatlanítására.

24 települési önkormányzat a saját forrásaik kiegészítése és környezetvédelmi feladataik megfelelő szinten történő ellátása céljából igénybe vette a KIOP pénzügyi eszközeit, és ennek érdekében - összhangban a pályázati előírásokkal - önkormányzati társulás létrehozását határozta el.

2005. június 17-én írták alá a tagok a Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás alapító dokumentumát, a társulási megállapodást. A társulás gesztora Tótkomlós Város Önkormányzata.

A társulási megállapodás

 

Ezen központi funkciók meglehetősen határozottan körberajzolják a város vonzáskörzetét. Ez a vonzáskörzet kilenc békési települést érint, amelyek összlakossága a legutóbbi népszámlálás alakalmával 18800 fő volt. Ez igen tekintélyes szám a központi település saját méretéhez képest. Ez olyan mögöttes területet jelent Medgyesegyháza számára, amely biztosíthatja az urbanizációhoz szükséges további erőforrásokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata