Gondozási Központ

Tisztelt Látogató!

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény meghatározza a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások biztosításának formáit lehetőségeit.

Településünkön a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2001. január 1.-től a Gondozási Központ keretében kerülnek biztosításra. Az intézmény a település szociális- és egészségügyi szolgáltatásait integrálja magába. A feladatok integrált formában történő szervezése lehetővé teszi az egyes intézményegységek közötti átjárhatóságot, a szociális problémák helyi szinten történő, individuális szükségletekre hatékonyan reagáló kezelésének lehetőségét. Az intézmény működésének célja, hogy a település lakosainak igényeihez leginkább alkalmazkodó ellátási struktúrát alakítsunk ki, amelyben stratégiai tervezéssel megalapozzuk a szükséges fejlesztéseket, a hiányzó ellátások biztosítását. Alapvető cél, hogy a meglévő szolgáltatások minőségét megtartsuk, illetve javítsuk. Célunk, olyan szociális szolgáltató rendszer működtetése, ahol a szolgáltatások középpontjában az egyén áll. A szolgáltatások által minden szociális szükséglet kerüljön kielégítésre, mely az összehangolt és együttműködésen alapuló munkával tehető eredményesebbé.

 

Az intézmény Alapító Okirata

 

Az intézmény székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1.

Intézményvezető: Mészárosné Hrubák Mária

Tel.: 68/440-062/129. mellék

E-mail: gondozasik@medgyesegyhaza.hu

 

Gyermekjóléti Szolgáltatás: 
Cím: 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1.
Tel.: 68/440-062/129. mellék
E-mail: gyermekjolet@medgyesegyhaza.hu

 

Családsegítő Szolgálat: Varga Anita - családgondozó

Cím: 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1.

Tel.: 68/440-062/129. mellék

E-mail: csaladsegito@medgyesegyhaza.hu

 

Labor:

Cím: 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1.

Tel.: 68/440-062/128. mellék

E-mail: gondozasik@medgyesegyhaza.hu

 

Védőnői Szolgálat:  Botyánszki Anita és Szűcs Aranka - védőnő

Cím: 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1.

Tel.: 68/440-062/127. mellék

E-mail: vedonok.medgyes@freemail.hu

 

Telephelyek:


Idősek Klubja:
Horváth Istvánné - nappali ellátás vezető

Cím: 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 9.

Tel.: 68/440-863

E-mail.: idosek.klubja@freemail.hu

A telephelyen biztosított alapszolgáltatások:

  • étkeztetés,
  • házi segítségnyújtás
  • idősek nappali ellátása

Idősek Otthona: Fekete-Szűcsné Fáber Mária - vezető ápoló

Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 5.

Tel.: 68/440-045

E-mail.: szoci.medgyes@citromail.hu

Telephelyen nyújtott ellátások:

  • idősek ápoló gondozó otthona
  • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata