Egyesületek, Non-profit szervezetek

Medgyesegyházi "Nebulókért" Alapítvány

 

Cím: 5666 Medgyesegyház, Luther utca 7. sz.

A kuratórium elnöke: Gácsér Béláné

Telefonszám: 06-68/440-017

Email cím: medgyesinebulo@freemail.hu

Internet: http://medgyesinebulokert.hu/

 


 

Medgyesegyházi Fiatalokért Közhasznú Egyesület

Cím: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

Elnök: Ruck Márton

Tel/fax: (68)440-172

E-mail: mfke@mfke.hu

Internet: www.mfke.hu

Cél: Képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport, természetjárás, egészséges életmódra nevelés, szenvedélybetegségek prevenciója.

 


 

 "Boldog Otthon" Alapítvány

 

 

 

Cím: Medgyesegyháza, Zsilinszki utca 57.

Képviselő: Baloghné Süli Beáta Anikó

Cél: A családok testi-lelki egészségéért, gyermekeik boldogságáért kíván tenni az alapítvány.

  


 

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért

Cím: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

Képviselő: Sütő Mária Márta

Cél: A román nemzetiség anyanyelvének, hagyományainak megőrzése, fejlesztése, nemzetiségi jogok védelme, politikai képviselet, közösségek oktatási és kulturális tevékenységének fejlesztése.

 


 

Dél-Alföldi Innovációs Tanári Egyesület "fa"

Cím: Medgyesegyháza, Rákóczi u. 1.

Képviselő: Boldog Krisztina Anikó

Cél: A pedagógia munkában fellelhető újszerű folyamatok, mintaprogramok kialakítása, megvalósítása és az oktatás segítségével a foglalkoztatáspolitika segítése.

 


 

Horgász Egyesület Csabaszabadi

Cím: Medgyesegyháza, Sport u. 8.

Képviselő: Zana Mihály

Cél: Biztosítani az egyesület tagjai számára a kulturált és hasznos szabadidő eltöltését. Biztosítani az egyesület tagjai számára Csabaszabadi község területén a horgászás lehetőségét. Az egyesület tagjainak egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése.

 


 

Hubertus Vadásztársaság

Cím: Medgyesegyháza, Dózsa György u. 4.

Képviselő: Horváth András

Cél: A jogszabályok, szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a népgazdaság érdekeivel összhangban, korszerű vadgazdálkodással és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturális vadászati lehetőséget biztosítson.

 


 

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

 

Cím: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

Képviselők:

  • Ruck Márton elnök
  • Bozó József alelnök
  • Kerekes Gábor alelnök
  • Szél Adrián munkaszervezet-vezető 

Cél: A vidéki gazdaság fejlesztése, vidékfejlesztés, foglalkoztatás elősegítése, közösségi terek, rendezvények támogatása.

Internet: http://www.kerteszekfoldje.hu/

 


 

Közösség a Jövőért Közhasznú Egyesület

Cím: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

Képviselő: Molnár József

Cél: A környezet-, a természet-, az egészség-, az épített környezet védelme, sport, kulturális, oktatási, nevelési, és képzési feladatok ellátása.

 


 

Magyar Turul Polgárőr Egyesület

Cím: Medgyesegyháza, Wesselényi u. 4.

Képviselő: Plástyik Zsolt Endre

Cél: A bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények elkövetésének megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok) összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása, valamint a vagyonvédelem javítása. Az élet és a testi épség óvásával a lakossági biztonságérzet növelése, ezen keresztül a közösségi kapcsolatok erősítése.

 


 

Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Cím: Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.

Képviselő: Szabó Györgyné

Cél: egészségmegőrzés, esélyegyenlőség biztosítása, szociális tevékenység, rehabilitáció, érdekképiselet

 


 

Medgyesegyháza Sportegyesület

 

Cím: Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

Képviselő: Rusz István

Cél: Rendszeres sportolás versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.

 


 

Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület

Cím: Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

Képviselő: Ádám Lajos

Cél: A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a védekezésben való részvétel, a károk megelőzésében és elhárításában való részvétel, a helyreállítás és újraépítés feladataiban való részvétel.

 


 

Medgyesegyházi Zöld Kéz Környezet- és Műemlékvédelmi Egyesület

Cím: Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

Képviselők:

  • Dr. Karsai Ervin elnök
  • Serfőző Sándor titkár

Cél: A természeti környezetünk védelme, ápolása. A civilizáció környezetromboló hatásának ellensúlyozása, az emberibb környezet megteremtése.

 


 

Otthon Gondoz-Lak Szociális Közhasznú Egyesület

Cím: Medgyesegyháza, Dózsa György u. 40.

Képviselő: Csuta Ildikó

Cél: Az idős koruknál fogva vagy betegségük miatt gondozásra szoruló emberek legteljesebb és legboldogabb életének elősegítése az egyesületi tagságtól függetlenül. Az otthonukban maradó, idős korukban segítségre szoruló emberek házi gondozása. Idősek közösségének szervezések, a családok támogatása, társadalmi integrációjuk segítése.

 


 

Összefogás Medgyesegyházáért Egyesület

Cím: Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.

Képviselő: Veres-Ravai Csaba Endre

Cél: Gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, emberi- és állampolgári jogok védelme.

 


 

Viharsarki Tarolók Biliárd Klub

Cím: Medgyesegyháza, Virág u. 8.

Képviselők:

  • Csicsely György
  • Tarr István

Cél: Az aktív biliárd sportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, a biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételeinek megteremtése, a bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése.

 


 

Készen Állunk Medgyesegyháza! Alapítvány

Cím: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

Tel.: 06-30/768-18-51

E-mail: keszenallunk@medgyesegyhaza.hu

Képviselők:

  • Varga Márk (elnök)

Cél: Célunk az Ifjúság számára olyan közösségi tér kialakítása, ahol kötelezettségek nélkül jól érezhetik magukat. Városi rendezvények szervezése, ifjúsági élet felkeltése és ápolása.

 


 

Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány

Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2.

Telefonszám: 68/440-865

E-mail: mvalapitvany@gmail.com

Alapító: Balogné Süli Beáta

Vezető: Varga Jánosné

Az alapítvány célja: a Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában folyó korszerű, színvonalas nevelés körülményeinek tárgyi és személyi feltételeinek javítása, fejlesztése. A minőségi munka érdekében a működési feltételek javítása, tárgyi eszközök beszerzése, berendezések korszerűsítése a gyerekek képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez anyagi feltételeinek megteremtése, közösségi rendezvények támogatása. A lehetőségekhez képest szeretnénk a céljainkat szolgáló pályázatokon való részvételhez szükséges önerőt biztosítani.

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata