A település gazdasága, térségben betöltött szerepe

Medgyesegyháza gazdasága

 

Medgyesegyháza gazdaságának fejlődését igen jelentős mértékben meghatározták természeti adottságai, amelyek igen kedvezőek a mezőgazdaság számára. A település határában találjuk hazánk egyik legjobb minőségű termőtalaját. A földek átlagos aranykorona értéke 34 AK, éghajlata kiváló, a napsütéses órák száma kiemelkedően magas. Ennek megfelelően a mezőgazdaság mindig viszonylag kedvező megélhetési formának számított, összehasonlítva több más, jóval kevésbé szerencsés agráradottságú településsel.

Bánkúti búza

Az 1990-es évek elején a Kárpótlási Törvény és a Szövetkezetek átalakulásáról szóló Törvény alapján a kiváló minőségű termőföldek, illetve a mezőgazdasági szövetkezetek vagyona magánszemélyek tulajdonába került, megteremtve ezzel a tulajdonosi közvetlen érdekeltség alapjait, ezzel a magasabb színvonalú termelési kultúrák, termesztési technológiák gyors elterjedésének lehetőségét. Szerencsésnek minősíthető, hogy Medgyesegyházán és a környező településeken a termőföldek jelentős része medgyesi gazdák tulajdonába került. A földtulajdon „üzemméretei” változatosak, az 1-3 hektártól a 400-500 hektáros területig szóródnak. Összességében a szétaprózottság kevésbé jellemző a nagyközségre, illetve a különböző birtokméretek komplementer módon, egymást kiegészítve képesek működni. Így a nagyközség földjein egyaránt találkozhatunk kiterjedt szántóföldi növénytermesztéssel, illetve a kisebb területegységeken elsősorban intenzív, munka - és munkaerő igényes kertészeti kultúrákkal (primőr zöldség: paprika, uborka, paradicsom, illetve görögdinnye).

Ez utóbbi tevékenységben valamilyen szinten és fokon szinte minden család részt vesz. A jelenlegi adózási rendszer, és az „őstermelői státusz” létének köszönhetően a termelők gazdasági tevékenységüket kisebb részben társas vállalkozásokban (Bt., Kft.), nagyobb részben „őstermelőkként” végzik. A medgyesiek ezt a magas szintű termelési kultúrát a környező településeken is elterjesztették. Az elmúlt évtizedben Medgyesegyháza a görögdinnye termesztés területén „hazai piacvezetővé” vált, innen kerül a hazai - és külországok piacaira a görögdinnye több mint 50%-a. Az Európai Unió országaiba Medgyesegyházáról és környezetéből évente 2500 – 3000 kamion (egyenként 24 tonna) görögdinnye kerül.

Az elmúlt egy, másfél évtizedben a mezőgazdaság különleges termelési adottságaira ráépült a korszerű élelmiszer feldolgozóipar, magas színvonalú csomagolástechnológiával. Számos magas szintű technológiával ellátott vállalkozás, telephely jött létre, ahol a társaságok fejlett kooperációban értékes integrátori tevékenységet is folytatnak. Az integrátori tevékenység kiterjed a környező településekre, sőt Békés megye távolabbi településeire is, így az itt folyó gazdasági tevékenységnek meghatározó szerepe van Dél-Békés, illetve Békés megye gazdaságára, az itt megtermelt mezőgazdasági termékek piacra juttatásában. A felvásárló és feldolgozó telephelyeken jelentős számban épített hűtőházak, hűtőtárolók, és egyéb tárolók, raktárak jelentős árumennyiség magas szintű tárolását, raktározását és komplex, sokoldalú logisztikai tevékenységek gyakorlását teszik lehetővé, ezzel fontos szerepet töltenek be a helyi és a kistérségi foglalkoztatásban is. Statisztikai tény, hogy minden medgyesegyházi üzemben, vállalkozásnál jelentős a környező települések munkavállalóinak foglalkoztatása. Az elmúlt évtizedben a különféle területfejlesztési, agrárfejlesztési alapokból, pályázati úton jelentős értékű fejlesztési programok, beruházások, gép-, eszközbeszerzések valósultak meg. A helyi gazdaság fejlettségét, az itt élők vállalkozó kedvét, kreativitását igazolja, hogy Medgyesegyháza mezőgazdasági termelői és vállalkozói a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokból a lakosságszámra, illetve a vállalkozásokra számítható arányos hányad többszörösét nyerték el.

A gazdaság szerkezete a vállalkozások típusai szerint
Társas vállalkozások száma 76
Egyéni vállalkozások száma 136
"Őstermelői" igazolvánnyal rendelkezők száma 1200Jelentősebb vállalkozások, gazdasági társaságok rövid bemutatása

Az alábbiakban a 120 Millió Ft-os éves árbevételt meghaladó gazdasági társaságok jellemzőit, foglalkoztatási mutatóit, illetve fő tevékenységi köreit vázoljuk fel. Ezek igen nagy részének kötődik tevékenysége az agrárszférához, illetve az élelmiszeriparhoz. A szűkebben értelmezett ipari ágazatok közül elsősorban a könnyűipar tudott gyökeret verni a településen. A legnagyobb vállalkozások között találhatóak még kereskedelemmel foglakozó vállalkozások, jelezve a nagyközségnek a térség ellátásában betöltött szerepkörét

 

Medgyesegyháza-Bánkút ÁFÉSZ

Jogelődje, a Hangya Szövetkezet, 1921-től működött a településen, majd 1946-tól formájában átalakult, elsősorban a helyi kereskedelmi és vendéglátó ipari igények kielégítésére fókuszálva tevékenységét. A kezdetektől az 1980-as évekig jelentős szerepet töltött be a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek felvásárlása területén. Az 1989-től az 1990-es évek elejéig jelentős átalakuláson ment keresztül. A vendéglátó ipari létesítményeit jelenleg elsősorban bérbeadás útján hasznosítja, ugyanakkor kereskedelmi tevékenységét az elmúlt években jelentősen bővítette, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelem területén. Medgyesegyházán, Medgyesbodzáson, Gábortelepen, Csanádapácán és Kunágotán összesen 16 üzletet működtet, fontos szerepet tölt be ezen települések alapvető élelmiszerekkel történő ellátásában. Medgyesegyházán korszerű üzemanyagtöltő állomást is működtetnek. Jelenleg is folyik a jogszabályváltozások követése, a szövetkezet átalakítása.

 

Haladás Plus Kft.

A Kft. 1999-ben alakult, mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságként. Fő tevékenységi köre a tejtermelés, továbbá sertéstartással, növénytermesztéssel, gép szolgáltatással foglalkozik. A település egyik legnagyobb foglalkoztató vállalkozása, állandó jelleggel mintegy 80 főt alkalmaz. A Kft. tagja és tulajdonostársa az Alföld Tej Kft.-nek, mely keretein belül a székesfehérvári és a debreceni feldolgozó üzemünkben dolgozzuk fel az általunk megtermelt tejmennyiséget. Ezen túlmenően a szarvasmarhatelep magas tenyészértékű vemhes üsző és tenyészbika előállításával és értékesítésével foglalkozik. A sertéstelepen a magyar nagyfehér fajtájú sertésállományból mintegy 5 000 db hízókibocsátás van évente. A növénytermesztés főleg az állattenyésztés igényeit kielégítő növényeket termel (búza, kukoricam, árpa, lucerna).


Medi-Fruct Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

1995-ben helyi és környékbeli dinnyetermelők alapították, azzal a határozott céllal, hogy tagjaik termelő tevékenységükkel összefüggő beszerzéseit, illetve megtermelt árujuk piacra juttatását hatékonyan, versenyképesen oldják meg. Az elmúlt tíz esztendőben tevékenységük árbevétele folyamatosan bővült, integrátori tevékenységüket folyamatosan fejlesztették, korszerű telephelyet alakítottak ki. A szövetkezet tagjai által megtermelt árut egyre igényesebb formában, korszerű csomagolástechnika felhasználásával hozzák forgalomba. Jelentős szerepet töltenek be a Medgyesegyházán és környező településéken termelt görög- és sárgadinnye, valamint primőr zöldég hazai és az Európai Unió piacaira való eljuttatásában.


Medgyes Kft.

1990-ben családi vállalkozásként jött létre, majd 1992-től gazdasági társaságként működik. Évről évre dinamikus fejlesztéseket valósítanak meg. A település legkorszerűbb feldolgozó üzeme. Kiemelkedő jelentőségű integrátori tevékenységük, több mint 1200 termelővel állnak rendszeres, szerződéses kapcsolatban, ennek keretében étkezési napraforgót és tökmagot termeltetnek. Az import útján behozott pisztáciának és földi mogyorónak a Medgyes Kft. legjelentősebb hazai feldolgozója és forgalmazója. Az itt feldolgozott és előállított élelmiszeripari termékek keresett áruk a hazai és a környező országok piacain egyaránt.


Szamosi Tüzépker Kft.

1990-ben családi vállalkozásként indult, árufuvarozással, építőanyag-, és tüzelőanyag kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozás. Az elmúlt másfél évtizedben jelentős beruházásokat, fejlesztéseket valósítottak meg. 1996-tól társas vállalkozásként működik, árbevétele, alkalmazottainak száma folyamatosan növekszik. Tevékenységi körüket folyamatosan bővítik.


Kleko Kft.

Medgyesegyháza egyik legfiatalabb gazdasági társasága, 2005-ben alakult és létesített korszerű telephelyet. Bel- és külföldi piacra termeltet primőr zöldséget és görögdinnyét, amelyet korszerű osztályozó, válogató gépek, csomagológépek felhasználásával készít elő, a piac igényeinek megfelelően.

 

PRO – MED Kft.

1994-ben alakult meg, a korábban több évtizeden keresztül működő BŐR – TEX Szövetkezet szakmai hátterére, szakembergárdájára alapozva. Különböző kisszériás cipőipari termékeket, ortopéd, illetve gyógyászati cipőket állítanak elő. A kész termékeket elsősorban Németországba, Ausztriába és Svájcba szállítják.

 

Nemzetközi Konfekcióipari Kft.

1993-alakult, a korábbi Békéscsabai Kötöttárugyár piaci hátterére építve. Kezdetben alvállalkozóként, bérmunkák végzésével vettek részt különféle konfekcióiparai termékek gyártásában, majd önálló termékskálát alakítottak ki. Termékeiket elsősorban Hollandiába, Belgiumba és Franciaországba szállítják.

 

Csicsely és Társa Kft.

A társaság 1991-ben alakult azzal a céllal, hogy Medgyesegyházán és környékén primőr zöldséget, görögdinnyét termeltessen, és azt felvásárolja, csomagolja, feldolgozza és külföldre exportálja. A Kft. tevékenységét, működési körét folyamatosan bővítette az elmúlt másfél évtizedben. Korszerű telephelyet, hűtőházat létesített, a legmodernebb osztályozó, válogató gépeket helyezte üzembe. Termékeit főként az Európai Unió piacaira juttatja el, ahol széles körű ismertséggel, kapcsolatrendszerrel, kiváló referenciával rendelkezik.

 


Medgyesegyháza kereskedelmi szerepköre

Medgyesegyházán, a megye déli részének hagyományos kisközpontjaként, a kereskedelem sohasem korlátozódott magára a településre, hanem mindig kiszolgálta a környező településeken élők igényeit is.

 

Élelmiszer kiskereskedelem

Medgyesegyházán a bolti kiskereskedelemben egyik meghatározó szereplő a Medgyesegyháza – Bánkút ÁFÉSZ, amely a helyi, központi üzletek mellett Medgyesbodzáson, Gábortelepen, Kunágotán és Csanádapácán is működtet üzleteket. Ezen üzletek, valamint a jelentős számban lévő magánszemélyek Medgyesegyházán működő üzletei fontos szerepet töltenek be a megjelölt települések élelmiszer kiskereskedelmi ellátásában. A környező települések polgárai (Medgyesbodzás, Pusztaottlaka, Nagykamarás, Almáskamarás) bevásárlásaikat jellemzően Medgyesegyházán végzik el.


Tartós fogyasztási cikkek, iparcikkek forgalmazása

Medgyesegyházán több iparcikket, tartós fogyasztási cikket forgalmazó szaküzlet van, a felsorolt településeken ezek a termékek nem szerezhetők be, így a környező települések lakói ilyen jellegű vásárlásaikat is itt bonyolítják le.

 

Mezőgazdasági- és termelő eszközök kereskedelme

Medgyesegyházán magánszemélyek tulajdonában és üzemeltetésében négy jelentős árukészlettel rendelkező, mezőgazdasági cikkeket, termelő eszközöket, gépeket, növényvédő-szereket, műtrágyákat árusító üzlet van, ezek az üzletek elégítik ki – a helyi igényeken kívül - Nagykamarás, Medgyesbodzás, Pusztaottlaka, Almáskamarás, Magyarbánhegyes mezőgazdasági vállalkozóinak, termelőinek az igényeit, de gyakran még külföldről - leginkább romániából - is érkeznek vásárlók.

 

Tüzelő- építőanyag kereskedelem

Medgyesegyházán egy jelentős gazdasági társaság (Szamosi Tüzépker Kft.) foglalkozik tüzelő- és építőanyag kereskedelemmel. Ez a vállalkozás látja el a környező települések polgárait az üzletkörbe tartozó árukkal.

 

Gyógyszer kereskedelem

A környék legnagyobb árukészlettel rendelkező gyógyszertára a medgyesegyházi „Platán Patika”, amely ellátja a helyi és környékbeli települések lakóit gyógyszerrel és egyéb ebbe az üzletkörbe tartozó készítményekkel. A környező települések közül Almáskamaráson, Pusztaottlakán, Bánkúton egyáltalán nincs gyógyszertár, ezen települések lakói jellemzően itt szerzik be gyógyszereiket. A Platán Patika forgalmát tovább növeli, hogy állandó készenlétet, ügyeletet tart, ami azt jelenti, hogy a környező települések (Magyarbánhegyes Medgyesbodzás, Nagykamarás, Kunágota) gyógyszertárainak nyitvatartási idején túl a betegek itt szerzik be gyógyszereiket.


A gazdasági élet háttérintézményei Medgyesegyházán

OTP Bank NyRt. medgyesegyházi fiókja

A település egyik legrégebben (1952-től) működő, hagyományos pénzintézete, az Önkormányzat és Intézményeinek pénzügyi szolgáltatója is. 1993-ban a korábbi bankfiók helyett a pénzintézet új, korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő új banképületet épített, a korábbinál lényegesen forgalmasabb, jól megközelíthető helyen, amelyben a mai kor igényeinek megfelelően tudja ügyfeleit fogadni. Jelentős ügyfélkörrel rendelkezik, mind a vállalkozások, közületek, mind pedig a magánszemélyek köréből.
A bankfiók jelentős ügyfélkört elégít ki a környező településekről is, mivel azokon jellemzően nem működik (Pusztaottlaka, Medgyesbodzás, Almáskamarás, Bánkút) pénzintézet. Tekintettel arra, hogy az OTP Bank NyRt. már korábban jól működő kapcsolatot épített ki az önkormányzatokkal, illetve jogelődjeikkel, a tanácsokkal a környék
önkormányzatainak (Nagykamarás, Almáskamarás, Medgyesbodzás, Pusztaottlaka, Kunágota), azok intézményeinek számlavezetője. A helyi OTP Bank Fiókban, illetve számítógépes terminálján keresztül a pénzintézet minden szolgáltatását elérhetik ügyfeleik. A bankfiók előtt működik a térség (15 km-es sugarú körön belüli) egyetlen bankautomata terminálja.

 

Takarékszövetkezet Medgyesegyháza

1948-tól működő pénzintézet. Sokoldalú szolgáltatásokat teljesít ügyfelei felé. A mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők jelentős számának számlavezetését, pénzkezelését, hitelügyintézését, EU-s földalapú és egyéb támogatási ügyeik lebonyolítását látja el. Ügyfelei között jelentős számban, közel 50%-ban, a környező települések polgárai, vállalkozásai szerepelnek. Tekintettel a folyamatos ügyfélkör növekedésére, bővülésére a Takarékszövetkezet 1999-ben jelentős mértékű felújítást, korszerűsítést hajtott végre, a pénzintézetet a legkorszerűbb biztonsági és egyéb technikai berendezésekkel látta el.


Postahivatal Medgyesegyháza

Medgyesegyházán 1778 óta működik posta, illetve postakocsi állomás. A Jelenlegi Postahivatal 1954 óta működik jelenlegi helyén, azóta több alkalommal újították fel, illetve korszerűsítették. A legújabb felújítást, korszerűsítést a Posta 2005-ben végezte el, ekkor az épület teljes egészében felújításra került, új korszerű berendezésekkel, biztonsági berendezésekkel, akadálymentesítéssel látták el a hivatalt. A Postahivatalban a hagyományos postai szolgáltatások mellett, pénzintézeti, hitelintézeti és biztosítási szolgáltatásokkal várják az ügyfeleket. Az ügyfélkör folyamatosan bővül, ebben jelentős szerepe van a sokoldalú szolgáltatásnak, valamint jó megközelíthetőségének. Ügyfeleik között jelentős számban vannak a környező települések ideutazó, illetve átutazó polgárai.

 

Hitelközvetítők, hitelügyintézők

A megnövekedett igényeknek megfelelően Medgyesegyházán több magánszemély vállalkozás (összesen 6) foglalkozik lakáshitel- és egyéb hitel ügyintézéssel. Tevékenységükkel a hitelpiacon egyfajta brókeri, hitelügyintézői megbízásokat teljesítenek ügyfeleik megbízásából, ügyfeleik között a helyi lakosok mellett jelentős számban vannak a környező települések lakói.

 

Biztosítási tevékenység

Medgyesegyházán szinte mindegyik jelentős biztosító társaság rendelkezik helyi megbízottal, ügyintézővel, akik tevékenységüket a biztosító intézet felé vállalkozói formában látják el. Ezen önálló biztosítási megbízottak mellett a fent felsorolt pénzintézetek is ellátják egyes biztosítók képviseletét, ügyintézését megbízási jogviszony keretében.

 

Medgyesegyháza idegenforgalma

A nagyközség idegenforgalma három pillérre támaszkodik, amelyek közül egyik sem tekinthető országos jelentőségű, a tömegturizmus generálására alkalmas vonzerőnek. A természeti környezet sajátos, igazi alföldi tájat kínál a látogatóknak. Ez önmagában talán viszonylag kevesek számára lehet vonzó, hiszen nagyobb összefüggő védett területet sem találunk Medgyesegyháza környezetében, a terület kitűnő agráradottságai miatt szinte teljes egészében átalakított kultúrtáj. Ez azonban nem zárja ki a színvonalas vadgazdálkodás meglétét. A Hubertus Vadásztársaság több mint 60 éves múlttal rendelkezik Medgyesegyházán, jelenleg közel 10 000 hektáros területen folytat eredményes tevékenységet. A társaság területén szinte minden az Alföldön honos vadfajta – őz, szarvas, fácán, fogoly, róka, nyúl stb. – megtalálható. A társaság több évtizedes kapcsolatot ápol német, olasz, spanyol, francia, osztrák, svájci vadászatokat szervező utazási és vadászatszervező irodákkal, amelynek keretében évente, minden évszakban sok száz vendégvadász érkezik a Vadásztársasághoz, hódolva szenvedélyének. A helyi vadászturizmus folyamatosan bővülő és fejlődő pályán van, amelyből folyamatosan növekvő bevétele van a társaságnak, illetve a helyi és környékbeli vendéglátásra szakosodott vállalkozásoknak.

Medgyesegyháza kulturális látnivalói közül ki kell emelni a két múzeumot, amelyek a búzanemesítő Baross Lászlónak, illetve Schéner Mihály festőművésznek állítanak emléket. Az ő munkái díszítik a település legújabb építészeti látványosságát, a milleneumi ökumenikus kápolnát is.

A nagyközség sajátos jellemzője a fesztiválturizmus. A Falunapoknak, de különösen az évente megszervezett és egyre ismertebbé váló Dinnyefesztiválnak a növekvő számú közönsége egyre nagyobb – bár a dolog jellegzetességéből adódóan nehezen számszerűsíthető – arányban érkezik a településen kívülről.

 

forrás: Medgyesegyháza várossá nyilvánításának kezdeményezése

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata