Anyakönyv/ Anyakönyvi kivonatok

Anyakönyvi kivonatok

 

Születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonat kérhető a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetőjénél. Az eljárás illetéke 2000 forint.

Medgyesegyházán 1895. január 1-jétől történik anyakönyvezés. Ezért az ennél később történt anyakönyvi eseményekről tud az anyakönyvvezető kivonatot kiállítani, abban az esetben ha az anyakönyvi esemény helye Medgyesegyháza volt.

 

Kivonatok fajtái:

  • születési
  • házassági
  • halotti

Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okmány. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

Szükséges dokumentumok:

  • Személyazonosításra alkalmas okmány: érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély
  • Lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele
  • Személyi azonosító igazolvány elvesztése esetén, az erről szóló hivatalos bejelentés, azaz a jegyzőkönyv

Az anyakönyvi kivonatok illetéke 2000 forint. Az illetéktörvényben meghatározott esetekben illetékmentes.

Az anyakönyvi kivonat postai úton, írásban is kérelmező. Ebben az esetben előzetesen célszerű telefonon érdeklődni az illetékfizetés módjáról és a felhasználás céljáról az esetleges illetékmentesség tisztázása céljából az anyakönyvvezetőnél (68/440-062)

 

Kérelem anyakönyvi kivonat kiállításához

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata