Anyakönyv/ Anyakönyvezés/ Névváltoztatás

 Anyakönyvezés
(újszülött, házasságkötés, haláleset)

 • Születés, újszülött anyakönyvezése (amennyiben a születés helye Medgyesegyháza közigazgatási területe)
 • Házasságkötési szándék bejelentése (lakóhelytől függetlenül)
 • Haláleset anyakönyvezése (amennyiben a halálozás helye közigazgatási területe)

 

Születés, újszülött anyakönyvezése
(amennyiben a születés helye Medgyesegyháza város közigazgatási területe)

 • Az intézeten kívüli születést a szülők, továbbá a szülésnél közreműködő orvos jelenti be
 • Az intézeten kívüli születést, ha annál orvos nem működött közre, a bejelentésre kötelezettnek nyolc napon belül kell bejelentenie

A bejelentőnek hoznia kell:

 • A szülők, illetve a szülésnél jelenlévő orvos által kitöltött „Jegyzőkönyv születés bejelentéséről" nyomtatványt, amely az anyakönyvi hivatalban kérhető
 • „Vizsgálati lap otthon született gyermekről" nyomtatvány-t, amelyet a gyermekorvos állít ki
 • A Terhesgondozási kiskönyvet
 • A szülész-nőgyógyász szakorvos által a szülés tényéről kiállított igazolás

Születési családi, vagy születési utónév megváltoztatása

Születési név az, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megillet.

Illetékesség: A kérelem bármelyik anyakönyvvezetőnél előterjeszthető (függetlenül a lakóhely és a házasságkötés helyétől).

 

Szükséges okiratok:

 • Nagykorú kérelmező esetén:
 • Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Lakcímigazolvány
 • Kiskorú kérelmező estén:
 • A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése a fenti okmányokkal
 • 14. életévét betöltött gyermek személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmányokkal

Ügyintézés határideje:

 • Anyakönyvvezetőnél: 30 nap
 • KIM Anyakönyvi Osztály 45 nap

Illeték mértéke: 10.000,-Ft (illetékbélyegben)

Egyéb fontos tudnivaló: Az új születési nevet az okirat kézhezvételétől jogosult és köteles viselni az érintett, gondoskodnia kell okmányainak cseréjéről.
 

Házasságkötési szándék bejelentése (lakóhelytől függetlenül)

Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:

 • A házasulók együttes, egyidejű személyes megjelenése
 • Személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél)
 • Lakcímkártya
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Elvált, özvegy fél családi állapotát igazoló záradékolt házassági kivonata

Külföldi állampolgárral, vagy külföldi állampolgárok házasságkötési szándékának bejelentése előtt kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az  Anyakönyvvezetőnél!

A házasságkötés időpontja a házassági szándék bejelentésétől számított 31. naptól tűzhető ki. Az iratok a bejelentést követően fél évig érvényesek.

A jegyző indokolt esetben (Csjt. 3. § (2) bek. alapján) felmentést adhat a 30 napos várakozási idő alól. Az eljárás iletékmentes.


Házassági névviselés és házassági név módosítása

A házassági névviselés lehetséges formái


A házassági névviselés lehetséges formái közül választhat házasságkötéskor a férj és a feleség egyaránt.
A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után – a Csjtv. Szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

Illetékesség: A kérelem bármelyik anyakönyvvezetőnél előterjeszthető (függetlenül a lakóhely és a házasságkötés helyétől).

 

Szükséges okiratok:

 • a kérelmező személyazonosítására szolgáló érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél,
 • lakcímigazolvány
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • elvált családi állapot esetén jogerős bírósági bontóítélet

Az ügyintézés díja: 5.000,-Ft értékű illetékbélyeg

Egyéb fontos tudnivaló: házassági név módosítása után az okmányok cseréjéről az ügyfélnek gondoskodnia kell.
 

Várakozási idő alóli felmentési kérelem nyomtatvány letöltése.


Haláleset anyakönyvezése
(amennyiben a halálozás helye Medgyesegyháza város közigazgatási területe)

A haláleset bejelentéséhez minden esetben szükséges:

 • Az orvos által kiállított, orvosi pecséttel ellátott halottvizsgálati bizonyítvány
 • Jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről (halálozási lap)
 • Az elhalt személy azonosításra alkalmas okmányai: személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély, lakcímkártya
 • Születési anyakönyvi kivonata
 • Családi állapotát igazoló okirata, ( ha az elhalt házas családi állapotú, a házassági anyakönyvi kivonata, ha elvált, a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélete vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, ha özvegy, az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat)
 • A halálesetet bejelentő személyi igazolványa, lakcímkártyája

Anyakönyvi jogszabályok jegyzéke

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata