Anyakönyv/ Külföldön történt akvi esem. hazai ügyintézése

Külföldön történt anyakönyvi események hazai ügyintézése

 

Születés

Külföldön történt születés esetén az eseményt a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni. Amennyiben nincs érvényes lakóhelye, akkor az utolsó lakcímét kell annak tekinteni. (Nagykorú esetén a saját, újszülöttek esetén a szülők lakóhelye az irányadó.)

Az anyakönyvezéshez szükséges:

 • a külföldi anyakönyvi okirat (vagy annak hiteles másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI), szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátva
 • a szülő(k) házassági anyakönyvi kivonata, vagy az apai elismerő nyilatkozat
 • a szülő(k) magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes gyermek esetében),
 • nagykorú kérelmező magyar állampolgárságát igazoló okmánya (érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél)

Amennyiben a szülők a házasságban saját nevüket viselik, és a gyermek első gyermek, valamint a szülők házassági anyakönyvi kivonata nem tartalmazza a születendő gyermekek családi nevét, úgy minkét szülő nyilatkozata szükséges a családi név meghatározásához.

Az Anyakönyvvezető jegyzőkönyet vesz fel, átveszi az iratokat az ügyféltől, majd továbbítja. A tényleges anyakönyvezést a BÁH Hazai Anyakönyvi Osztálya végzi.


Házasság

A külföldön történt házasságkötést a házasuló felek magyarországi lakóhelye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni. Amennyiben nincs érvényes lakóhelye, akkor az utolsó lakcímét kell annak tekinteni.

Ha a házastársak mindketten magyar állampolgárok, az anyakönyvezéshez szükséges:

 • mindkét házastárs magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyi igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány),
 • mindkettőjük születési anyakönyvi kivonata,
 • a házasságot megelőző özvegy, elvált családi állapot esetén az előző házasság záradékolt házassági anyakönyvi kivonata,
 • a külföldi házassági okirat (vagy annak hitelesített másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI), szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátva

Amennyiben a külföldi okirat nem tartalmazza a házastársak házasságban viselt nevét, a házastársaknak személyesen meg kell jelenniük és nyilatkozniuk erről.

Ha a házastársak a házasságban saját nevüket viselik, javasolt mindkét házastárs megjelenése, hogy a születendő gyermekeik családi nevére nyilatkozni tudjanak.

Külföldi házastárs esetén javasolt a külföldi fél személyes megjelenése, emellett szükséges az állampolgárságát és a névviselését igazoló okmánya (útlevél).

Az Anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, átveszi az iratokat az ügyféltől, majd továbbítja. A tényleges anyakönyvezést a BÁH Hazai Anyakönyvi Osztálya végzi.


Haláleset

A külföldön történt halálesetet az elhunyt magyarországi lakóhelye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni. Amennyiben nincs érvényes lakóhelye, akkor az utolsó lakcímét kell annak tekinteni.
Külföldi lakóhellyel is rendelkező magyar állampolgár anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezését a külföldi lakóhelye szerint illetékes konzulnál is kezdeményezheti.

Az eljárást a hozzátartozó (házastárs, gyermek) kezdeményezi, de eljárhat meghatalmazottja is.

Az anyakönyvezéshez szükséges:

 • az elhalt magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyi igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány)
 • a külföldi halotti anyakönyvi okirat (vagy ennek hiteles másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI), szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátva
 • az elhalt születési anyakönyvi kivonata
 • házas családi állapot esetén a házassági anyakönyvi kivonata
 • az elhalt özvegy, vagy elvált családi állapotát igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

Az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, átveszi az iratokat az ügyféltől, majd továbbítja. A tényleges anyakönyvezést a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának Hazai Anyakönyvi Osztálya végzi.
 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata