Kereskedelmi tevékenység

Kereskedelmi tevékenység


A kereskedelmi tevékenység végzését be kell jelenteni a hatóságnál
. Bizonyos tevékenységeknél elegendő a bejelentés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély. A kereskedő a tevékenységét érintő fontosabb változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.

A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedőnek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követően a kereskedő megkezdheti tevékenységét.

A bejelentést mozgóbolt, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint üzleten kívüli kereskedelem esetében a kereskedő székhelye szerinti településen, míg egyéb kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti településen kell megtenni. A Medgyesegyháza város közigazgatási területén tevékenykedő kereskedők a bejelentést Medgyesegyháza Város Jegyzőjénél tehetik meg.

Nyomtatvány kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez

 

A hatóság a bejelentések, illetve a működési engedélyek alapján nyilvántartásba veszi a kereskedelmi tevékenységeket.

A termékkörök listáját a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29. kormányrendelet tartalmazza.

A kizárólag az üzletben forgalmazható, működési engedélyhez kötött termékköröket a kormányrendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

 

A kereskedelmi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok:

 1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 2. haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 3. közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 4. vállalkozói igazolvány, kistermelői igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
 5. vásárlók könyve

Ezek a dokumentumok üzemeltető-váltás esetén is is szükségesek.


A bejelentés és a működési engedély módosítása: A kereskedő a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást haladéktalanul köteles bejelenteni.

Ide tartozik:

 • cégnév
 • székhely
 • cégjegyzék szám
 • egyéni vállalkozó nyilvántartási szám
 • kistermelő regisztrációs szám
 • statisztikai számjel
 • üzlet elnevezésének változása
 • új termékek felvétele

Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást az azt megelőző öt munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a kereskedő hatóságnak.

A módosítás bejelentése illetékköteles. Az ügyintézéshez szükséges illeték befizetéséhez illetékbélyegre van szükség.

A kereskedelmi tevékenység megszüntetését a kereskedő köteles hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni, amennyiben működési engedéllyel rendelkezik annak egyidejű visszaadásával.

Felhívjuk a szolgáltatók figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele egyéb jogszabályi kötelezettségek alól nem mentesít. (Például az élelmiszerek fogalomba hozatalának valamint előállításának engedélyezéséről, illetve belentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendeletben foglaltak alól, de ilyen még a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgyak forgalmazása, erre vonatkozóan megemlítjük a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanusításának részletes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendeletet, stb...)

 

Vonatkozó jogaszbályok

 • A vállalkozások működésének megkönnyítése, versenyképességük javítása, a szolgáltatási tevékenység megkezdése és folytatása tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. törvény
 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet

 

 

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata