Lakcím

Lakcímváltozás bejelentése

 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. értelmében a törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés, vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a helyi Polgármesteri Hivatalban bejelenteni.

A lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása szükséges. A lakás használatára való jogosultság adásvételi szerződéssel, lakásbérleti szerződéssel, bírósági végzéssel, illetve tulajdoni lappal igazolható.

A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet, és nem szüntet meg.

A lakcímbejelentéshez szükséges bejelentőlapot – mely a Polgármesteri Hivatal anyakönyvi irodájában kérhető - a bejelentőnek és a szállásadónak személyesen alá kell írnia.

Bejelentkezéskor a polgár személyazonosító igazolványát köteles bemutatni és lakcím igazolványát leadni. Az új címre kiállított igazolványt az Okmányiroda postán küldi meg.

 

A lakcímváltozás bejelentése illetékmentes!

  • Illetékmentesen igényelhető lakcímigazolvány – szintén a Polgármesteri Hivatalban – amennyiben az ügyfél még nem rendelkezik vele,
  • A névváltozás miatt igényelt lakcímigazolvány illetéke 500,-Ft.
  • Az elveszett lakcímigazolvány pótlásának illetéke 1.000,-Ft, amennyiben nem történik egyidejűleg lakcím változásának bejelentése is.
  • Az adathiba miatt igényelt lakcímigazolványok cseréje illetékmentes.
     

Lakcím fiktívvé nyilvánítása

Az eljárás kérelemre indul.

A kérelmező (tulajdonos, vagy bérlő) azon személy lakcímének fiktívvé nyilvánítását kérheti, aki lakásába be van jelentkezve, azonban ténylegesen nem lakik a megadott címen, azt végleges szándékkal elhagyta, ott ingóságai nincsenek.

Ennek tényét két tanúval – lehetőleg szomszéddal – igazolnia kell.

Az eljárás illetékmentes.

Szükséges okiratok: A kérelmező és a tanúk személyazonosító igazolványa, lakcímigazolványa.

Alkalmazott jogszabályok:

Fiktívvé nyilvánítási kérelem

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata