Iparűzési adó

Helyi iparűzési adó

 

Az eljárás az ügyfél bejelentkezésével indul. Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások és gazdálkodó szervezetek, hitelintézetek és pénzügyi vállalkozók, biztosítók, befektetési vállalkozók, helyi iparűzési adójának bevallási nyomtatványa kitöltésével.

A bejelentkezést az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell megtenni.

Az adóelőleget 2010. január 1-től kezdődő adóév(ek)re az adószemélynek kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

Fizetési időpontok:

  • Folyó előleg: március 15 és szeptembert 15.
  • Előző évi adó kiegészítése a végleges adó összegére: (a visszaigénylés megnyíltának napja) az adóévet követő év május 31.

Feltöltési kötelezettséggel rendelkezők: adóév december 20.

Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezésének napját követő 15 napon belül kell befizetnie.

 

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók adómegállapítási adóbevallási és befizetési kötelezettségei

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó törvényben vagy más jogszabályban elõírt adókötelezettségeit a következő eltérésekkel teljesíti:

A vállalkozók helyi iparűzési adó tekintetében az adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adókötelezettségét kötelezettségét az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.

 

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetési kötelezettségek:

  • A vállalkozó a helyi iparűzési adó előlegét két részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. napjáig, illetve kilencedik hónapjának 15. napjáig fizeti meg.
  • A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell kiegészítenie.
  • A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóév utolsó napját követő 150. napig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján az adót az adózó önadózással állapítja és fizeti meg.

 

Az adókötelezettség és az adó alanya

Az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység). Alanya a vállalkozó. Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységet a székhelyén, telephelyén vagy azon kívül végzi.

 

Az adó mértéke

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén - kivéve a piaci és vásározó kiskereskedelmet - naptári naponként 5000,- Ft.

 

Nyomtatványok

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata