Gépjármű adó

Gépjárműadó


Az adó alanya

A gépjárműadót a gépjármű azon üzembentartója (ennek hiányában tulajdonosa) köteles megfizetni, aki a hatósági nyilvántartás január 1-jei állapota szerint a gépjármű üzembentartója vagy tulajdonosa.

Tulajdonosváltozás esetén, ha az érintettek közül egyik sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig a korábbi tulajdonos az adó alanya.

 

Az adó alapja

Személyszállító gépjármű esetében az adó alapja 2007-től a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítmény kilowattban kifejezve. Ha a teljesítmény lóerőben szerepel, akkor azt osztani kell 1,36-tal, és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint kell egész számra kerekíteni.

 

2010. január 1-től az adó mértéke

 • a gyártási évben, és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt
 • gyártási évet követő 16. és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt
 • tehergépjármű esetén az adóalap minden megkezdett 100 kg után:
  • a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén, 1200 Ft,
  • b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft

Adófizetési kötelezettség keletkezése

 • ha a vásárolt gépjárművet nem a vevő helyezi forgalomba, az adófizetési kötelezettség a vásárlást követő évben keletkezik,
 • ha a gépjárművet a vevő helyezi forgalomba, akkor a forgalomba helyezést követő hónap első napján,
 • új gépjármű esetében az első forgalomba helyezést követő hónap első napján keletkezik.

A gépjárműadót 2004. január 1-től az adóhatóság hatósági adatszolgáltatás alapján állapítja meg kivetéssel.

 

Az adózónak továbbra is közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz kell bejelentenie a változást követő 5 napon belül:

 • ha az adófizetési kötelezettsége szünetel (pl. a járművet eltulajdonították)
 • ha a tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg. (mozgáskorlátozottsági mentesség)

Tájékoztatás gépjármű adó mentességről

Gépjármű adó mentesség: a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 Forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

 

Az adóztatási feladatokat magánszemély adóalany esetében a személyi adat és lakcímnyilvántartásba bejegyzett, jogi személy adóalany (ide értve az egyéni vállalkozót is) esetében a közlekedési nyilvántartásba bejegyzett önkormányzati adóhatóság látja el.

 

A hivatal a fizetendő adóról határozatot küld. A következő években az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni. A befizetési csekket a polgármesteri hivatal az esedékesség előtt 30 nappal megküldi. Tulajdonosváltozás esetén az egész évi adót annak kell megfizetnie, aki a hatósági nyilvántartás január 1-jei állapota szerint a gépjármű üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. Az adó késedelmes befizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

 

 Nyomtatványok

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata