Közgyógyellátási igazolvány

Közgyógyellátási igazolvány

(A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 49. §-53 §-ig - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló módosított 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 35. §-49. § valamint Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testületének 5/1993. (IV.13.) rendelete szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól)

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a TB által támogatott járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre - ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is - gyógyszerkerete erejéig. Egyes külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre ideértve protetikai és fogszabályzó eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére továbbá az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra

 

1. Közgyógyellátásra alanyi jogon jogosult

a) az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú,
b) a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy,
c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott,
d) a központi szociális segélyben részesülő,
e) a rokkantsági járadékos,
f) az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, valamint
g) az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

2. Normatív jogú közgyógyellátási igazolvány: akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, orvosi rehabilitáció együtt) a MEP által elismert térítési díja (rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át.

3. Méltányos jogcímen kiadott közgyógyellátási igazolvány: annak a szociálisan rászorult személynek állapítható meg, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri , feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át.

A kérelemhez csatolni kell:
• zárt borítékban a háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátásokról
• a kérelmező és a vele együtt lakó családtagjainak utolsó – a kérelem beadását megelőző – havi nettó jövedelmét tanúsító igazolásokat
• nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét igazoló dokumentumot:
- az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan APEH igazolást,- az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolását.

Alanyi jogosultság esetén:
• a jogosultság alapját igazoló iratot
• nem szükséges jövedelemigazolás!
• nem szükséges a háziorvos igazolása abban az esetben, ha az igénylő nyilatkozik arról, hogy egyéni gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt!

Közgyógyellátással kapcsolatos tudnivalók:

Egyéni gyógyszerkeret: a jogosult rendszeres gyógyszerköltsége, melynek alsó és felső korlátja van. Ennek alapján havonta minimum 1000, maximum 12000 Ft-ot lehet megállapítani.

Eseti gyógyszerkeret: az akut megbetegedéshez kapcsolódó gyógyszerkiadások kompenzálására minden jogosult részére évi 6000 Ft kerül meghatározásra.

Amennyiben a közgyógyellátásra jogosult személy részére egyéni gyógyszerkeret nem kerül megállapításra, de közgyógyellátásra egyébként jogosult, a gyógyszerkeret megegyezik az eseti kerettel.


A közgyógyellátási igazolvány megállapításának menete:

1. A háziorvos nyilatkozik a krónikus betegségek kezelésére alkalmazott terápiáról, illetve feltünteti a szakorvos által havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátásokat.
2. Ezt követőn lehet az Önkormányzathoz az ellátásra vonatkozó kérelmet benyújtani a szükséges jövedelemigazolásokkal, alanyi jogosultság esetén pedig a jogosultság alapját képező igazolással együtt.
3. A jegyző csupán a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illetve az Önkormányzat helyi rendeletében előírt jövedelmi feltételeknek való megfelelést vizsgálja, amely teljesülése esetén továbbítja a kérelmet a háziorvos igazolásával együtt a Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve részére.
4. A Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve a háziorvos által dokumentált krónikus betegségek kezelésére alkalmazott terápia alapján szakhatósági állásfoglalásában nyilatkozik a gyógyító ellátások összes költségéről, valamint magáról a gyógyszerkeretről (egyéni és az eseti gyógyszerkeret).
5. A jegyző a szakhatósági állásfoglalásban foglaltak alapján a gyógyító ellátás összköltségétől függően határozott időre,
- méltányosságból 1 évre,
- alanyi jogosultság esetén 2 évre állapítja meg a jogosultságot.

Az egyéni gyógyszerkeret éves összegét a Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve egyenlő részletekben, három hónapra nyitja meg. Amennyiben időközben a keret kimerül, a közgyógy ellátottnak kell vállalnia a gyógyszerköltség kifizetését. Az eseti keret éves összege a jogosultság kezdő időpontjával megnyitja.

 

Letölthető nyomtatvány

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata