Ápolási díj

Ápolási díj

Jogosultsági feltételek

Ápolási díj annak a hozzátartozónak állapítható meg, aki napi négy órát meghaladóan kereső tevékenységet nem folytat, valamint rendszeres pénzellátásban nem részesül, ha

Ápolási díjra jogosult hozzátartozók - házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-, és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs; az egyeneságbeli rokon házastársa; bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona, és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa. Ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít.

I. állandó és tartós felügyeletre szoruló

a) súlyos fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18. év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
Összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott összeg 100 %-a.

II. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozása , ápolása
Összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott összeg 130 %-a.

 

A kérelemhez csatolni kell

  • A háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg,
  • A háziorvos szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul
  • Amennyiben az ápoló kereső tevékenységet folytat, munkáltatója igazolását munkaidejéről

Vonatkozó jogszabályok

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata