Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

 Jogosultság

Az egészségügyi alap- és szakellátásokra való jogosultság céljából annak a személynek állapítható meg a szociális rászorultsága

  • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át,
  • aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át
    nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki, melynek hatályossága 1 év.

 

A kérelemhez csatolni kell

  • vagyonnyilatkozatot

A vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladhatja meg a törvény által meghatározott mértéket.

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

 

Vonatkozó jogszabály

Letölthető nyomtatvány

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata