Szemétszállítási díjkedvezmény

A szociálisan rászorultak részére megállapítható szemétszállítási díjkedvezményről

Jogosultság

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2003.II.5. rendeletével szabályozta a megállapítható szemétszállítási díjkedvezmény feltételeit.

A rendelet alapján díjkedvezmény állapítható meg, ha a szociálisan rászorult kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét , ( 42.750,- Ft. ) egyedül álló esetén kétszeresét ( 57.000,- Ft.) nem haladja meg.

 

A támogatás két formája lehetséges

  • díjmérséklés
  • díjmentesség

Díjmérséklésben részesülhet az a kérelmező akinek az előírt jövedelmi feltételei és szociális körülményei indokolják e támogatás megállapítását. A díjmérséklés mértéke a legkisebb gyűjtőedény ( 80 liter ) szállítási költségének 50 %-a .

Díjmentességben részesülhet az a 70 éven felüli egyedül álló vagy házastársával élő, aki a fentiekben meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelel, és szociális körülményei indokolják a díjmentesség megállapítását.

A kérelmek benyújtási határideje évente február 1. és február 20. között.

 

A kérelemhez csatolni kell

  • a közös háztartásban élők előző havi jövedelemigazolása és jövedelemnyilatkozata,
  • valamint a mezőgazdasági termelésből származó jövedelemnyilatkozat.
     

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata