Termőföld, tanya vételi, bérleti ajánlat kifüggesztés

Figyelem!

 

Változtak az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás- vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetmény úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályok.

Az új rendelkezéseket a 474/2013. (XII. 12.) Kormány rendelet szabályozza.

A hirdetmények közzétételére vonatkozó kérelmek kizárólag a csatolt nyomtatványon a hivatkozott jogszabály szerinti mellékletekkel terjeszthetők elő.

 

 

Szükséges dokumentumok:

 

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata