Evangélikus Egyházközség

Evangélikus Egyházközség

 

Cím: Medgyesegyháza, Kossuth tér 3.

Tel.: 68/440-178

Lelkész: Zsíros András


Az Áchim Gusztáv tervei alapján a XIX. században épült templomot 1938-39 és 1997-99 között is felújították, tetőszerkezetét és annak palafedését 2007-ben javították. A templom helyi műemléki védelem alatt áll.

Medgyesegyháza evangélikus gyülekezetét Békéscsabáról érkező, nem kis részben szlovák nemzetiségű evangélikus családok alapították. A gyülekezet 1920-ben vált le az anyaegyházról és alakult önálló anyagyülekezetté. Az immáron önállóvá lett gyülekezet rendelkezett egy kisebb gyülekezeti házzal, ahol az istentiszteleteket tartották. Idővel ez a helyiség kicsinek bizonyult és a gyülekezet tagjai kifejezésre jutatták azon óhajukat, miszerint építsenek templomot és lelkészlakást. Az építkezés 1898-ban kezdődött, az elkészült templomot 1899-ben szentelték fel, a lelkészlakás 1903-ban készült el. 1905-ben már orgona kísérte az istentiszteleteket, 1910-ben pedig az „Első - Magyar Gőzerőre Berendezett Vaspálya- Épület és Toronyóra Gyár” leszállította a toronyórát is. A XX. század elején vasárnaponként még délelőtt szlovák, délután pedig magyar nyelvű istentiszteleteket tartottak. A szlovák-magyar lakosságcsere „eredményeképpen” 1947-ben a gyülekezet egy része lelkészével együtt Szlovákiába települt át. 1949-ben a templom teljes külső és belső felújításon esett át, amit 1981-ben megismételtek. 1992-ben régóta dédelgetett tervet valóra váltva bővítették a gyülekezeti házat, napjainkban ez a téli hónapokban az istentiszteltek helyszínéül is szolgál.

Az 1990-es évekre a templom újbóli felújítása időszerűvé vált, amelyet 1997 és 1999 között haj-tottak végre, többek között újraindították a toronyórát és szerény díszkivilágítást is felszereltek. 1995-ben megkezdődött az iskolai hittanoktatás, ma már évente 80-90 gyermek jár ezekre a fog-lalkozásokra. Rendszeresen szerveznek ifjúsági rendezvényeket, többek között konfirmandus tábort Telekgerendáson és hittantábort a bánkúti kastélyban. Heti rendszerességgel szerveznek teadélutánt, hagyományosak a Mikulás – napi vagy a farsangi rendezvényeik, folyamatos a Szociális Otthon ápoltjainak lelki gondozása. Igyekeznek határontúli testvéregyházakkal is felvenni a kapcsolatot. Az erdélyi Bácsfalusi Evangélikus Egyházközség csoportjához kapcsolódva 2007 – ben Finnországban járt a gyülekezet küldöttsége.

A medgyesegyházi gyülekezet szórványai révén a környező települések lelki életére is hatással van, Almáskamarás, Nagykamarás, Kevermes, Medgyesbodzás csekély létszámú evangélikus közössége rendszerint Medgyesegyházára jár istentiszteletre.

 

A Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség oldalának elérése

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata