Katolikus Egyházközség

Katolikus Egyházközség

Cím: Medgyesegyháza, Luther u. 2.

Tel.: 68/440-060

Plébános: Kémenes Csaba


Medgyesegyházán napjainkban ma a katolikusok – akiknek döntő többsége római katolikus – alkotják a legnépesebb felekezeti csoportot. A betelepülés után ide költözött katolikus hívek lelki gondozását először az eleki plébánia filiájaként szervezték meg, majd a kétegyházi plébánia „fennhatósága” alá került. 1871-től pedig a szomszédos Medgyesbodzás filiája. A XIX. század végén önálló községgé váló Medgyesegyházán 1922-től szervezik meg a helyi plébániahivatalt, ekkortól datálódnak első anyakönyvei is.

Az 1880-ban épült plébániai épület 1930-ban kerül a katolikus egyház tulajdonában. 1938-ban lebontják a régi, az igényeknek már megfelelni nem képes, kisméretű templomot, és helyén felépítik a ma is látható, tágas és ízléses, Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt épületet, amelyet később 1972-ben, majd 2002-ben renoválnak alaposan. A lelkészséget 1950-ben plébánia rangra emelik, és létrejön bánkúti filiája, ami egy 1995 és 1996 közötti átmeneti időszakot leszámítva mai napig Medgyesegyháza irányítása alá tartozik, Gáborteleppel és Pusztaottlakával együtt.

A plébánia ma Szeged-Csanádi Egyházmegye Mezőkovácsházi Esperesi Kerületének része, plébánosa nem csak a nagyközség 1878 katolikus hívét gondozza, hanem ellátja Medgyesbodzás lelkészi teendőit is. Ezzel együtt a nagyközség plébániája további mintegy 1200 katolikus hívő lelki életét irányítja

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata