Hetednapi Adventista Egyház

Hetednapi Adventista Egyház

 

Gyülekezeti helyiség címe: Medgyesegyháza, Damjanich u. 25.

Tel.: 30/663-1223

Lelkész: Bicskei Róbert

Presbiter: Balog Mátyás, Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 55.

Medgyesegyházán a Gyülekezet 1927-ben alakult és 1977-ig több bérelt helyen tartotta az összejöveteleket. 1977-ben az Egyházközpont és a helyi tagok hozzájárulása segítségével sikerült megvásárolni a Medgyesegyháza, Damjanich u. 25. szám alatti lakóházat, és ezt alakították át a tagok gyülekezeti helyiséggé.

Az elmúlt évek során kisebb felújítások és átalakítások után, 2009. évben a helység belső része, majd 2010-ben az épület homlokzata lett nagyobb mértékben felújítva.

A Gyülekezet az orosházi körzethez tartozik, és annak lelkésze a lelki gondozója és felügyelője.

A Gyülekezet hitét és vallási életét, a Szentírás (Biblia) - és csakis a Szentírás -egyértelmű és világos tanításai és értelmezései alapján gyakorolja. Hitvallásából kizár minden emberi megtévesztő bölcseletet, tanítást és hagyományt, mely a Szentírás szerint minden alapot nélkülöz.

Csak Szombati napon a hét hetedik napján tart Istentiszteleti összejövetelt, az Isteni Tízparancsolat negyedik parancsának megmásíthatatlansága alapján.

Ezen a napon – az élet mentésén és halaszthatatlan segítségen kívül – az egyházhoz tartozók más munkát nem végeznek. Az egészségre káros és függő hatású, valamint szenvedéllyé váló dolgoktól és azok fogyasztásától elhatárolódnak. A Hetednapi Adventista Egyház az egész világon egységesen éli és végzi hitéletét, szertartását, küldetését és szolgálatát.

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata