Talajeterhelési díj

Talajterhelési díj

Tájékoztató a talajterhelési díjról:

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény rendelkezik a talajterhelési díjról.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, (lakost, vállalkozást stb.) terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi szennyvízelhelyezést (ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz.

A díj mértékének meghatározása:

Alapja: a szolgáltatott, méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége (csökkentve a jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével).

Egységdíjának mértéke:

  • 120 Ft/m3 2012. január 31-ig.
  • 1 200 Ft/m3 2012. február 1-től.

Területérzékenységi szorzó:

Medgyesegyháza közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 3

 

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyév március 31-ig.

Erre vonatkozó szabályokat a 20/2004. (VI.30.) Ök. Rendelet tartalmazza. 2012. március 31-én még a tavalyi egységárakat figyelembe véve egy 60 m3-es évi átlagfogyasztás esetén (5 m3/hó, melyből már levonásra került a locsolásra elszámolható víz mennyisége) a lakosnak 21 600 Ft-ot kell fizetni. 2013. március 31-én ez az összeg már 199 800 Ft lesz, (havi 18 000 Ft).

A talajterhelési díj meg nem fizetése adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

A jogszabályi változások, díjemelés indokolttá teszi, hogy a fogyasztók megfontolják a csatornahálózatra való rákötés lehetőségét. A megvalósítás egyszeri beruházást jelent, melyet a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. önköltségi áron vállal kivitelezni.
A díj egyedi felmérés alapján kerül meghatározásra. A D 110 mm-es műanyag szennyvízvezeték komplett kiépítése: 3500,- Ft/fm+Áfa. Fordító- és vagy tisztítóakna komplett megépítése: 14.000,- Ft/db+Áfa. ( Az ajánlat az épület szennyvíz kitörési pontjától a hálózatra való csatlakozási helyiség építendő szennyvízvezeték, illetve az ezen szakaszon szükségessé váló aknák megépítésére szól.)
A rákötést követően a fogyasztó szennyvízdíjat köteles fizetni, melynek összege az új díjtételeket figyelembe véve (alapdíj + fogyasztási díj) 5 m3 vízfogyasztást figyelembe véve bruttó 2.686, - Ft/hó összeg.

  • 1 m3 víz után fizetendő talajterhelési díj: 3 600 Ft,
  • 1 m3 víz után fizetendő szennyvízelvezetési díj bruttó: 499,- Ft.

Kérem a lakosságot, hogy költségeik csökkentése érdekében, anyagi lehetőségeik függvényében minél előbb valósítsák meg a beruházást, kössenek rá a szennyvízhálózatra.

 

 

Letölthető nyomtatványok

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata