Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó

 

Adó mértéke Medgyesegyházán 2014.01.01-től az első vendégéjszakától 200,- Ft/fő/éj. Adókötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén lévő kereskedelmi és fizetővendég szálláshelyeken több mint egy vendégéjszakát eltölt.

 

Mentes az adó alól:

  • a 18. életévét be nem töltött magánszemély,
  • gyógyintézetben fekvő vagy szociális intézményben ellátott személy,
  • tanulói, hallgatói jogviszony keretében, szakképzés megszerzése miatt Medgyesegyházán tartózkodó személy,
  • Medgyesegyházán székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó Medgyesegyházán munkavégzést folytató alkalmazottja.

Az adó beszedésére és a bevallás beadására a szállásadó kötelezett. A szállásadónak a befizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha az adót a nála megszálló magánszemély elmulasztotta.

 

Bevallása idegenforgalmi adóbevallási nyomtatványon történik önbevallás keretében, minden hónap 15-ig. Az adót a bevallás beadásával egyidejűleg kell megfizetni csekken, vagy átutalással a 11733137-15344083-10270008 számú idegenforgalmi adó számlára.

 

Jogszabályi háttér:

  • Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény
  • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
  • Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
  • Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2013. (XI. 20.) számú önkormányzati rendeletének 2. §.-sa.

Bevallás idegenforgalmi adóról, vendégéjszakánként alapuló adózás esetén

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata