Jövedéki adó, pálinkafőzés

Adóköteles pálinkafőzés

 

Adóköteles a magánfőzés (Jöt. 63. § (2) bek.11. pont)

  • A párlat előállítása a magánfőző lakhelyén, gyümölcsösében legfeljebb100 liter űrtartalmú, párlat előállítás céljára kialakított desztilláló berendezésen, évente legfeljebb 50 liter mennyiségig

Adó mértéke (Jöt. 64. § (6) bek.)

  • A magánfőzött párlat évi adója 1000 Ft, amelyet a magánfőző fizet meg

Felhasználás (Jöt. 67/A. § (7) bek.)

  • A párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

Bejelentés, bevallás

  • Bejelentés: a desztilláló berendezés tulajdonszerzéséről 15 napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz, (első alkalommal a meglévő berendezésről 2015. 01.15-ig)
  • Bevallás és adófizetés a magánfőzésről a főzés évét követő január 15-ig (első ízben 2016. január 15-ig) – ha nem állít elő a tárgyévben magánfőző párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre adóbevallási kötelezettsége.

Nyomtatványok:

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata