Medgyesegyháza Egészségügyi központ infrastrukturális fejles

MEDGYESEGYHÁZA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE


Kedvezményezett: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Projekt címe: Medgyesegyháza Egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése

Támogatás összege: 59.994.999,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2018.10.31.

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028

 

Projekt bemutatása:

Medgyesegyháza város 3.558 fős település Békés megye dél-keleti szegletében, a Mezőkovácsházai Járásban. A település önkormányzata az alapellátás vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltató, feladatát a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § alapján végzi. A településen az alapellátási szolgáltatások biztosítása folyamatos, az önkormányzat biztosítja a háziorvosi, fogorvosi és védőnői, valamint az iskola-egészségügyi szolgálatot. A feladatok ellátására több külön épületben kerül sor: jelen projekt keretében a háziorvosi, védőnői, fogorvosi és az iskola-egészségügyi szolgálatnak helyet adó, Luther utca 1. szám alatti ingatlan érintett, ahol a település főbb egészségügyi szolgálatai megtalálhatóak. Az ingatlan 3 db háziorvosi szolgálatnak ad otthont, melyek Medgyesegyháza, Bánkút, Pusztaottlaka és Csabaszabadi települések lakosságát alapvető egészségügyi szolgáltatással látják el (ellátottak száma 1 700, 1 355, továbbá a gyermekorvosi körzetben 722 fő). A fogorvosi szolgálat 3 települést érint, 5 252 fő ellátottal. Jelen projekttel érintett helyszínen történik még a település iskola-egészségügyi és két körzetes védőnői szolgálatának ellátása is (sorrendben 451, 253 és 259 fő ellátottal). A rendelők látogatottsága meghatározó, kihasználtságuk magas fokú, szóbeli igényfelmérés alapján nagy igény mutatkozik a célcsoport, azaz a helyi lakosság körében a jelenleg leromlott műszaki állapotú háziorvosi rendelő felújítására. A gyermek- és felnőttorvosi, vegyes praxisok miatt nagy igény mutatkozik a családbarát fejlesztések iránt is a rendelőben (pl. pelenkázó, gyereksarok kialakítása). A célcsoport igényeit megerősítették a háziorvosi praxisokat ellátó szakemberek, akik régóta sürgetik az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítását, ám erre a fenntartó önkormányzat korlátozott anyagi lehetőségei miatt évtizedek óta nem kerülhetett sor.

 

Átfogó célok:

– A jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása;

– Az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása;

– A településen elérhető rendelő szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése;

– A praxisközösség erősítésével a lakosság élettartamon átívelő komplex, definitív ellátása, a térségre jellemző magas mortalitási adatok javítása – a térségre jellemző morbiditási mutatók javítása a komplex adatgyűjtést és feldolgozást, valamint a preventív gyógyászatot lehetővé tévő egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások integrációjának eredményeképpen;

– A preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatása, valamint az egészségtudatos magatartás elősegítése. Specifikus célok:

– Háziorvosi rendelők felújítása, korszerűsítése, a minőségi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése;

– Az épület fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása;

– A szolgáltatói jelleget erősítő belső, családbarát környezet kialakítása.

 

Letölthető dokumentumok:

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata