Intézményi ellát. a közösségi alapú szolgálatásokra

Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás

 

Projekt címe: Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás

Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.2-17.

 

Projekt leírása:

Önkormányzatunkat ez év januárjában megkereste Bátori Zsolt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója azzal, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára ápolás-gondozást nyújtó intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló hosszú távú koncepció úgy rendelkezik, hogy Magyarországon legkésőbb 2036-ig meg kell szűnnie a fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb bentlakásos intézményi formának, és helyét át kell, hogy vegyék a közösségi alapú ellátási formák. Mezőkovácsházán és Magyarbánhegyesen működnek, ilyen nagyobb befogadó otthonok. A cél megvalósításához nyújt segítséget az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú pályázati felhívás. A projekt célja – a fenti folyamat részeként – a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú kialakítása. Az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások, legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház. Ezen ellátási formáknak meg kell feleljenek a szociális törvényben foglaltaknak, összhangban lennie a kormányzati stratégiával. Ennek szellemében Medgyesegyházán négy lakóépületet kíván megvalósítani, úgyhogy az épületek között legalább egy más jellegű ingatlannak kell lennie.

Önkormányzatunknak ezen feltétellel egy helyen adódott „felajánlási” lehetősége, mégpedig a Fáy András utca végében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok tekintetében.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság elfogadta a lehetőséget, de természetesen önkormányzatunk és a Főigazgatóság is ragaszkodott ahhoz, hogy a tervezett beruházást, elképzeléseket a helyi lakosság megismerje. Ennek érdekében két ízben került sor lakossági közmeghallgatásra. Ahol is a Főigazgatóság részéről bemutatásra került az elképzelés. A két lakossági fórum között a Főigazgatóság lehetőséget biztosított arra, az érdeklődők ellátogassanak a Református Kovácsházán 12 éve már működő lakóotthonba. Elmondható, hogy az első 2017. február 14-én tartott lakossági fórúmon, közmeghallgatáson inkább ellenállás volt tapasztalható főleg a Fáy utcai és környező lakosok részéről. Mind a látogatásra, mind a második 2017. február 23-án tartott lakossági fórumra személy szerinti meghívót kaptak az érintett lakókörnyezetben élők. Ezen fórumon a jelenlévők véleménye pozitívan változott. A helyszíni tapasztalatok illetve a Főigazgatóság szakembereinek tájékoztatása alapján a jelenlévők nem ellenezték a megvalósítást.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fentiek alapján 40-41-42-43/2017.(II.28.) számú határozataiban arról döntött, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Medgyesegyháza, Fáy András utca 81., 85., 89.,és 93. házszámú ingatlanjait rendelkezésre bocsájtja a Főigazgatóság részére.
A Főigazgatóság tájékoztatása alapján a beadott pályázatuk, nyert és 2017.szeptember 15-i hatállyal a helyi építésügyi szabályzatunk is módosításra került így az épületek kivitelezhetőek.
 

 Letölhető dokumentumok:

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata