Szennyvízcsatornázás IV. ütem

Medgyesegyháza, szennyvízcsatornázás, IV. ütem építése és a szennyvíztisztító telep bővítése

 

A pályázati felhívás címe: Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására

 

A pályázat címe: Medgyesegyháza, szennyvízcsatornázás, IV. ütem építése és a szennyvíztisztító telep bővítése

 

Azonosítószáma: KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021

 

Pályázó: Medgyesegyháza Város Önkormányzata

 

Benyújtva: 2012. szeptember 20.

 

A beruházás összköltsége: 861.383.027 Ft

 

A támogatás mértéke: 95%

 

A projekt indokoltsága:

Medgyesegyháza Város Önkormányzata folytatni kívánja a 2004. év első negyedévében, a befejezett III. ütem átadásával részben elkészült szennyvízelvezető hálózat kiépítését a szennyvízcsatorna hálózat IV. (befejező) ütemének megvalósításával, illetve meg kívánja valósítani a meglévő szennyvíztisztító telepnek a IV. ütem kiépítése következtében megnövekedő szennyvízmennyiségek és szervesanyag-terhelés miatti, szükséges mértékű bővítését.

 

A beruházás várható eredménye:

A medgyesegyházi szennyvízelvezetési rendszer ezen bővítése 522 új ingatlan bekötését eredményezi, a telep kapacitása pedig közel 20%-kal nő. Az építkezés következtében a település közel összes ingatlantulajdonosának lehetősége nyílik rácsatlakozni a hálózatra. Ezzel a fejlesztéssel a város jelentős lépést tesz a talajvizek megóvásának érdekében, így a környezetvédelmi hatása is jelentős a projektnek.

 

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata