MEDGYESEGYHÁZA VÁROS

Pályázati felhívás temetőüzemeltetésre

2012.09.25.

Pályázati felhívás
a medgyesegyházi evangélikus temető üzemeltetésére


A Medgyesegyházai Evangélikus Egyházközség pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 47. szám alatt található Medgyesegyházai Evangélikus Egyházközségi Temető (továbbiakban: temető) üzemeltetésére.
 


A temető üzemeltetésére a 1999. évi XLIII. törvényben, illetve annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.
 

A temető üzemeltetését olyan gazdálkodó szervezet végezheti, amelynek vezetője vagy határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottja
a) kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő szakképesítéssel, vagy
b) középfokú kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő végzettséggel, illetve felsőfokú intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával rendelkezik.
Ha a temető üzemeltetője az üzemeltetés mellett temetkezési szolgáltató tevékenységet is végez, maga is köteles a temető szabályzatában meghatározott, a temetkezési szolgáltatókat terhelő díjakat megfizetni.
A temető üzemeltetője a temető szabályzatában megállapított díjakon felül más díjat nem állapíthat meg, így különösen: nem szedhető díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a temetési hely gondozásához igénybe vett vízért.
Az üzemeltető feladata:
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
d) biztosítja a ravatalozó és technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
f) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, az adatok alapján felvilágosítást nyújt;
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
h) kijelöli a temetési helyeket;
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról.


A pályázati ajánlat kötelező tartalma:
a) a pályázó neve, címe, elérhetősége, adószáma, cégjegyzékszáma;
b) nyilatkozat arról, hogy a pályázó megfelel a temető üzemeltetéséhez jogszabályban meghatározott feltételeknek;
c) nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feladatkör ellátását;
d) nyilatkozat arról, hogy a fenti feladatköröket milyen feltételek mellett és/vagy anyagi ellenszolgáltatás fejében vállalja.
 

A felhívásra benyújtott írásbeli pályázatok beérkezési határideje 2012. október 29. A pályázati ajánlatokat lezárt borítékban a Medgyesegyházai Evangélikus Egyházközség 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 3. szám alatti címére ajánlott levélként kell megküldeni.


A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az Egyházközség elérhetőségein (telefon: (68) 440-178, e-mail: medgyesegyhaza@evangelikus.hu) vagy Zsíros András lelkésztől (telefon: (20) 824 4897, e-mail: zsiros.andras@evangelikus.hu).


Medgyesegyháza, 2012. szeptember 24. Az Egyházközség Presbitériuma

Visszalépés...

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem