MEDGYESEGYHÁZA VÁROS

mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása

2014.01.10.

NFA–2014-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása

(RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB –DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium az NFA foglalkoztatási alaprész 2014. évi központi keretéből idén 13 milliárd Ft támogatási keretösszeggel hirdette meg pályázatát, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások vissza nem térítendő támogatása céljából.

 

A pályázók köre: gazdasági társaságok, vállalatok, szövetkezetek, egyéni vállalkozások, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei és kereskedelmi képviseletei.

 

Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében a pályázó:

 • beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel,
 • beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,
 • a beruházást legkésőbb 2014. november 30-ig befejezi,
 • legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet a beruházás szerinti telephelyen (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),
 • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg,
 • a beruházással létrehozott kapacitásokat, a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti.
 • a beruházás befejezését követő 90 napon belül a létszámbővítést megvalósítja,
 • a létszámbővítés megvalósítását követően a beruházásban érintett telephelyén, illetve a régióban meglévő valamennyi telephelyének a pályázat benyújtását megelőző 12 havi átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan, továbbá a felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal,
 • a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja,
 • a támogatás odaítélése esetére - a beruházás befejezésének dátumától számított legalább 3 évig, továbbá az azt követő záró-beszámoló elfogadásának napjáig tartó időtartamra - megfelelő fedezetet ajánl fel / Amennyiben a vállalkozás a pályázat benyújtását megelőző legalább 2 teljes naptári éven keresztül folyamatosan működött, és ebből legalább 1 évben az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén évi jövedelme) pozitív volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz, 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén nem köteles fedezetet felajánlani (ez a feltétel tehát a 2012. január 1-jétől már működött vállalkozásokra vonatkozik). Ha a támogatási összeg a 15 millió Ft-ot meghaladja, az anyagi biztosíték kötelezettség a teljes támogatási összegre vonatkozik./ amely lehet az odaítélt támogatás összegének:
  • 1. 120 %-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, vagy
   2. 150 %-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan (bizonyos a pályázati dokumentáció 3. sz. mellékletében részletezett kitételekkel már más által jelzálogjoggal terhelt ingatlan is elfogadható fedezetként), vagy
   3. az előző fedezeti formák kombinációja, vagy
   4. 200 %-os kapcsolt fedezet: legalább 50 %-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy 50 %-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény és maximum 150 %-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre (műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések) alapított ingó zálogjog (a munkaügyi központtal történő egyeztetés szerint).
 • a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybevétele esetén nyilatkozik, hogy annak esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja a hiányzó forrást,
 • a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti,
 • a beruházás befejezését követően - a beszerzési értéktől függetlenül - a mérlegében nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat.

Nem vehet rész a pályázaton az a szervezet/ vállalkozás:

 • amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
 • amely a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte,
 • amelynek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha számára a hatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 • amely az NFA (korábban: Munkaerőpiaci Alap, MPA) foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
 • amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,
 • amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,
 • amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, a feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem megfelelő módon kerül sor,
 • amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni.

Elszámolható költségek: új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak beszerzésével kapcsolatos költségek, új épület, épületrész építésének költségei is elszámolhatók.

 

A támogatás mértéke:

 • új munkahelyenként alaptámogatásként legfeljebb 1.500 ezer Ft.
 • kiegészítő támogatásként adható:
  • amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft (Békés Megye érintett kistérségeinek ill. településeinek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza!),
  • amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft (Békés Megye érintett kistérségeinek ill. településeinek listáját az 2. számú melléklet tartalmazza!),
  • amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,
 • további 300 ezer Ft pályázható új munkahelyenként, amennyiben regisztrált roma álláskereső foglalkoztatását vállalja a pályázó,
 • amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft (Békés Megye érintett kistérségeinek ill. településeinek listáját az 4. számú melléklet tartalmazza!).

A fenti összegekre külön-külön, illetve halmozottan egyaránt lehet pályázni, melynek összege legfeljebb 3 millió Ft/új munkahely lehet.

 

A támogatás intenzitása – más állami támogatásokkal együtt – Békés Megyében nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek:

 • kisvállalkozások esetében maximum 70%-a,
 • középvállalkozások esetében maximum 60% lehet.

A teljes pályázati dokumentáció letölthető a www.kormany.hu, továbbá www.munka.hu, ill. a http://darmk.munka.hu oldalakról.

 

A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz lehet benyújtani 2014. január 9-től 2014. február 14-ig kizárólag postai úton.
A pályázatok támogatásáról a nemzetgazdasági miniszter közigazgatási hatósági eljárás keretében 2014. április 4-ig dönt.

 

A támogatást, hatósági szerződések megkötését követően a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott eredeti számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok alapján, forrás- és teljesítésarányosan folyósítja a munkaügyi központ. Azonban a pályázók különösen indokolt esetben egy alkalommal támogatási előleget igényelhetnek.

 

A támogatásról részletes felvilágosítást, a következő helyeken lehet kérni, illetve a pályázat leadásának címe:

Név:

Postacím:

E-mail cím:

Telefon:

Bella Zsolt

5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

bellazsolt@lab.hu

66/444-211/1232

Szabados Mónika

5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

szabados@lab.hu

66/444-211/1236

 

A teljes tájékoztató WORD formátumban mellékletekkel

 

Visszalépés...

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem