MEDGYESEGYHÁZA VÁROS

tájékoztatás

2015.11.02.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról

 

12. Tüzelőanyag természetbeni juttatása

 

15/A.§

 

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére szociális célú tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatást biztosít.

(2) A szociális célú tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatásánál előnyt élvez, aki az Szt. szerinti aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékában vagy lakhatási támogatásban részesül, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket (gyermekeket) nevelő család,

feltéve, hogy kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

(3) A képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján (krízishelyzet, súlyos betegség, magas gyógyszerköltségek, stb.) a (2) bekezdésben megállapított felső jövedelemhatártól a támogatás megítélése során eltekinthet. A rendkívüli méltánylást érdemlő körülményeket az igénylőnek igazolnia kell.

(4) A szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(5) A tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatása iránti igényeket a képviselő-testület határozatban bírálja el.

(6) Háztartásonként legfeljebb 10 q szén biztosítható, amelyért az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.

 

15/B.§

 

A tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatásában a 17/A. §-ban meghatározott feltételeken túl az részesülhet, aki az általa lakott lakás fűtését vegyes tüzelésű fa/szén fűtőberendezéssel biztosítja.

 

15/C.§

 

(1) A tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatása iránti igényt az arra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.

A tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

  • A kérelmező és a háztartásban élő személyek jövedelmének igazolását;
  • Az ellátás típusát igazoló dokumentumot (kivétel a lakhatási támogatásban részesülők és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket (gyermekeket) nevelő családok estében; 

(2) A képviselő-testületi határozatban megjelölt, szociális célú tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatására vonatkozó igény benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő.

 

15/D.§

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatása iránti igények elbírálásával kapcsolatos jogkörét a Szociális és Oktatási Bizottságára ruházza át.”

 

207/2015.(X.27.) Kt. határozat

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatása iránti igényeket az arra rendszeresített nyomtatványon 2015. november 2-től 2015. november 20-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.

 

Polgármesteri Hivatal

Visszalépés...

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem